Nog geen akkoord VMS en zorgverzekeraars in kwestie tarieven

Er is nog geen akkoord bereikt tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de zorgverzekeraars SZF en de Survam over de verhoogde tarieven voor de dienstverlening van huisartsen. Dit zegt Deepak Gangadin, voorzitter van de Huisartsen sectie van de VMS, desgevraagd tegenover Dagblad Suriname. 

Volgens Gangadin gaan partijen nog verder onderhandelen.

Afgelopen vrijdagavond heeft de VMS, sectie Huisartsen, een vergadering belegd en is de stand van zaken van de onderhandelingen gepresenteerd. Daarbij werd een voorstel van de zorgverzekeraars besproken. Gangadin wenste inhoudelijk niet in te gaan op het voorstel van de zorgverzekeraars, doch bevestigde wel dat er grote ontevredenheid heerst bij de leden huisartsen over het gedane voorstel. De zorgverzekeraars hadden eerder een week uitstel tot afgelopen vrijdag gevraagd om met een voorstel op tafel te komen.

Bij de VMS bestaat reeds geruime tijd onvrede over de huidige tarieven voor dienstverlening  van de huisartsen. Het huidige abonnementstarief bij het SZF en de Survam zijn respectievelijk SRD 30 en SRD 32 per patiënt/verzekerde. Deze dateren van enkele jaren geleden. Volgens de huisartsen zijn deze tarieven vanwege de sterke geldontwaarding thans verre van toereikend om op verantwoorde wijze het huisartsbedrijf draaiende te houden. Behalve de gestegen bedrijfskosten vinden de huisartsen dat hun levensstandaard sterk achteruit is gegaan. Dit alles leidt tot financiële stress bij de huisartsen, met als gevolg dat ook de kwaliteit van de dienstverlening onder druk is komen te staan.

De inhoud van het accountantsrapport met daarin de calculaties voor de verhoogde abonnementstarieven is niet bekend, doch vernomen wordt dat de berekeningen neerkomen op een tarief van rond de SRD 130 per verzekerde. De zorgverzekeraars, met de Survam in de spits, zouden naar vernomen wordt, slechts bereid zijn met minder dan de helft daarvan over de brug te komen.

Enkele individuele huisartsen noemen dit voorstel van de van de zorgverzekeraars, in het bijzonder de particuliere verzekeringsmaatschappijen, absurd. Het gaat volgens hen totaal voorbij aan  de werkelijke kosten van het huisartsbedrijf. Ze vragen zich ook af wat het nut dan was geweest om een accountant in de hand te nemen om de calculaties te doen.

De VMS heeft enkele weken geleden gewaarschuwd voor een dreigende escalatie indien de zorgverzekeraars uiterlijk 12 januari niet met een werkbaar voorstel op tafel zouden komen. Die escalatie zou betekenen dat zij de dienstverlening naar de verzekerden toe niet zouden kunnen garanderen. Op verzoek van Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin heeft de VMS toen hun dreigement met een week aangehouden. Na verloop van die week hebben de zorgverzekeraars van hun zijde om nog een week de tijd gevraagd. Die is afgelopen vrijdag verlopen. De onderhandelingen worden voortgezet.

Het is onduidelijk hoe lang de huisartsen bereid zijn door te onderhandelen. Vooralsnog vindt de  dienstverlening normaal plaatst.

SS

error: Kopiëren mag niet!