LVV en boeren te Nickerie schonen loos- en irrigatiekanalen op

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen weken samen met boeren in de verschillende polders van het district Nickerie enkele belangrijke loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. De partijen deden dit door middel van een samenwerkingsvorm, waarbij de boeren ingekomen zijn met smeermiddelen en het ministerie een graafmachine met brandstof heeft ingezet.

In Groot Henar polder 1 en 2 zijn in de afgelopen twee weken zo’n 35 kilometer loos- en irrigatiekanalen opgeschoond. Daardoor is ongeveer 4.200 hectare padieareaal beschermd tegen wateroverlast, maar ook kan dit gebied nu op tijd over irrigatiewater beschikken, aldus LVV in een zaterdag uitgebracht persbericht.

De samenwerking met boeren is tot nog toe de beste manier gebleken om het reguliere onderhoud van de natte infrastructuur te garanderen. Ook padieboeren juichen deze samenwerking toe.

Rajenderkoemar Manbodh, grootlandbouwer van Henar, zegt dat deze samenwerking voor alle partijen voordelen heeft. “De boeren hoeven niet zelf machines in te huren en het ministerie kan ondanks haar beperkte middelen toch het onderhoud van de lozingen aanpakken.” De padieproducent zegt verder dat ook andere boeren hebben ingestemd met deze vorm van publiek en privaat partnerschap. 

Deze samenwerking is door LVV Regio West ook toegepast in de westelijke polders, waaronder de Nanni-, Bruto- en Europolder Noord waar padieboeren ook hebben bijgedragen aan het opschonen van de kanalen met de graafmachine van LVV. 

De graafmachine is ondertussen verplaats naar Wageningen, alwaar dezelfde samenwerking zal worden toegepast tussen LVV en de padieboeren om tenminste 25 kilometer van de belangrijkste waterwegen voor de rijstsector op te schonen.

error: Kopiëren mag niet!