Investeringsplannen Grassalco moeten opnieuw naar tekentafel

De investeringsplannen van het noodlijdend staatsmijnbouwbedrijf Grassalco moeten opnieuw naar de tekentafel. Dit is de essentie de uitkomst een follow-up werkbespreking het afgelopen weekend tussen President Chan drikapersadSantokhi en de Grassalco directie.

De leiding van het bedrijf heeft eerder in september vorig jaar haar investeringsplannen voor de komende vijf jaren voor president Santokhi ontvouwd, doch het staatshoofd was er toen nog niet helemaal overtuigd van dat het bedrijf uit de rode cijfers zou komen. De plannen behoefden nadere uitwerking. Deze zijn het afgelopen weekend aan de president voorgelegd en toegelicht. Ook deze keer konden de investerings- en financieringsplannen nog niet de goedkeuring wegdragen van de president. Zaken moeten opnieuw naar de tekentafel.

Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag aanzienlijk uitbreiden. Te Maripaston wil het bedrijf een goudmijn opzetten. De plannen van het bedrijf bestaat ook uit het investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. Het granietbedrijf te Patamacca in het district Marowijne wil Grassalco verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen.

Banken en internationale financierders zouden ook bereid zijn belangrijke onderdelen van de investeringsplannen te financieren. Als enig aandeelhouder is de finale goedkeuring van de investeringsplannen door de regering nodig.

Het staatsmijnbouwbedrijf geraakte tijdens de vorige regeerperiode in problemen toen de toenmalige regering, met minister Regillio Dodson op Natuurlijke Hulpbronnen besloot de goudconcessie van het bedrijf af te pakken en deze aan derden af te staan. Grassalco heeft daarvoor in het concessiegebied ruim US$ 7 miljoen geïnvesteerd in de exploratie van goudvoorkomens. Nadat goudvoorkomens werden vastgesteld werden de mijnbouwrechten haar door de regering ontnomen. Grassalco is nimmer gecompenseerd geworden voor de gepleegde investeringskosten. De geleden zware financiële schade moest als verlies worden ingeboekt. Dit terwijl het bedrijf reeds in moeilijk vaarwater bevond.

SS

error: Kopiëren mag niet!