Christiaan pleit voor correctie Wet Grondconversie

Onlangs stelde het VHP-Assembleelid Ronny Aloema, dat grondconversie in geen enkele zin en vorm een bedreiging zal zijn voor de leefgemeenschappen van de mensen in het binnenland. Aloema wees op de  internationale verdragen die getekend zijn door Suriname die de gemeenschappen moeten beschermen. Hij vroeg zich af hoe grondconversie delen van het land in eigendom aan iemand anders zou kunnen geven. De twee wetten zouden elkaar niet bijten. “De grondconversie heeft betrekking op de kustvlakte terwijl de grondenrechten van de Tribalen en de Inheemsen een ander karakter kent”, zei hij.

Anders

Daar denkt activiste Audrey Christiaan anders over. Allereerst wijst zij erop, dat het Kalina en Lokono vonnis nog niet is uitgevoerd. “De gronden moeten terugkomen in de boezem van de inheemsen”, merkt zij op. Dat wordt gesteld, dat concessies geen bedreiging vormen voor de Wet Grondconversie beantwoordt zij door te verwijzen naar de conflicten die er zijn over de uitgegeven concessies. Zij stelt dat dan niet gezegd kan worden dat het geen invloed zal hebben op de grondenrechten. “Want bij grondenrechten heeft men het over de gebieden van de inheemsen en tribalen en als men zegt dat er geen problemen zijn, dan moeten wij ook met de uitvoering van het vonnis rekening houden dat de uitvoering zodanig lang zal duren dat de inheemsen zullen vergeten dat zij bepaalde stukken moeten eisen van de overheid.”

Christiaan merkt op, dat dit deel gecorrigeerd moet worden en dat de Wet Grondconversie geen betrekking zal hebben op Inheemse gebieden. Zij wil weten of concessies die zijn uitgegeven inheemse gebieden terug zullen worden gegeven aan de Inheemsen. “De wet zou daarin moeten voorzien”, stelt zij. “Zolang dat niet is gebeurd zal het altijd een bedreiging voor ons zijn.”

Zij zegt ook, dat de informatie naar de samenleving over wat wordt besproken met de gemeenschappen niet zichtbaar en duidelijk is. “Er is niet genoeg informatie en ik vraag mij af waarom er geen uitnodiging naar onze actiegroep is geweest vanuit de regering?” Zij zegt dat het op prijs zou worden gesteld wanneer het stukje bezorgdheid onder de inheemsen zou worden weggenomen.

Zorgen

Met name over artikel 17 in de Memorie van Toelichting bij de wet maakt Christiaan zich grote zorgen. Hierin staat: “Verworven rechten op domeingrond vervallen niet langer van rechtswege bij verlies van de Surinaamse nationaliteit. De eis van nationaliteit en ingezetenschap is geen noodzakelijke voorwaarde voor behoud van eenmaal verkregen rechten op domeingrond. Tegen deze achtergrond is handhaving van artikel 17 niet gerechtvaardigd.”

RB

error: Kopiëren mag niet!