Asis Gajadien: “Uitwerking en uitvoering sociaal vangnet moeten sneller”

Er dienen meer inspanningen aan de dag te worden gelegd om het sociaal vangnet in volle omvang te implementeren. Dit zegt Asis Gajadien, de VHP-fractieleider in het parlement.

Als voorloper op het sociaal vangnet heeft de regering in de afgelopen periode de diverse bestaande sociale voorzieningen reeds twee keren verhoogd zoals die van AOV, Kinderbijslag, ondersteuning aan mensen met een beperking en aan zwakke huishoudens. Per 1 maart aanstaande gaat de derde aanpassing van deze sociale voorzieningen in. Deze verhogingen heeft de regering tot nu toe uit eigen middelen bekostigd.

Maar, het sociaal vangnet is breder dan alleen de  bestaande sociale voorzieningen. In het IMF-programma is een deel van de financiele middelen gereserveerd voor de ondersteuning van de meest kwestbare groepen in de samenleving.  Nu deze financiele middelen beschikbaar zijn, vindt Gajadien dat er versneld  gewerkt moet worden aan de verdere uitwerking en implementatie van het sociaal vangnet. Hoewel hij het niet ronduit zegt, laat de VHP-fractieleider wel blijken niet helemaal tevreden te zijn met de voorbereidingende werkzaamheden welke tot door de regering, c.q. het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn verricht.

De verhoogde kosten van levensonderhoud, nu mede vanwege de importinflatie drukken zwaar voor de kwestbare groepen in de samenleving. Hij pleit daarom voor een versnelde uitvoering van het sociaal vangnet in haar volle omvang. Gajadien liet merken, dat de regering eigenlijk al zover had moeten zijn met de uitwerking van het sociaal vangnet. Volgens hem moest reeds geidentificeerd zijn de groep van zwakke huishoudens.

Ook het systeem van gratis schoolbusvervoer moest reeds in place zijn. Zo zijn er nog tal van specifieke sociale ondersteuningsmaatregelen die reeds in place hadden moeten zijn. De conditional cash transfer die erin moet voorzien dat de sociale uitkeringen maandelijks via de bank aan begunstigden worden uitgekeerd, dient ook sneller geimplementeerd te worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!