Tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren

Het vraagstuk van een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren vormde donderdag in de Nationale Assemblee onderwerp van discussie tijdens de behandeling van de ontwerpwet die handelt over de verlening van de Surinaamse nationaliteit aan 55 personen door middel van naturalisatie.  Hoewel geen cijfers voorhanden lijken te zijn, is algemeen bekend dat veel Haïtiaanse en Guyanese arbeidskrachten actief zijn in de agrarische sector. 

Het Assembleelid Ebu Jones (NDP) uit Nickerie durfde zelfs vast te stellen, dat de rijstsector en de bacovensector in zijn district in stand worden gehouden dankzij deze buitenlandse arbeidskrachten. In het district Saramacca zijn veel Haïtianen actief in de landbouw. De veldarbeiders te Jarikaba bestaan grotendeels uit Haïtianen. Ook in de bouwsector zijn veel Guyanese arbeidskrachten aanwezig, terwijl in de supermarkets steeds meer Cubanen te zien zijn als hulpkracht.

Tijdens de debatten werd naar voren gebracht, dat Surinamers veelal niet bereid zijn om dit soort arbeid te verrichten. Het gaat veelal om zwaar fysiek arbeid, dat voor Surinaamse arbeidskrachten niet opweegt tegen het loon dat ervoor wordt betaald.

Het vraagstuk van tekort aan arbeidskrachten drukt volgens Mahinder Jogi (VHP) des temeer, omdat Suriname thans bezig is met de ontwikkeling van local content met het oog op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie. Indien er geen arbeidskrachten beschikbaar zijn, wordt het een probleem. Jogi zegt, dat Suriname in deze situatie genoodzaakt zal zijn arbeidskrachten van buitenaf te halen. Hij en andere parlementariërs vragen daarom aan de regering wat de arbeidsmarkt politiek is met het oog op de te verwachten economische ontwikkelingen in de naaste toekomst.

Met betrekking tot naturalisatie is Jogi van mening, dat er zuinig moet worden omgesprongen met het verlenen van de Surinaamse nationaliteit aan vreemdelingen. Niet omdat buitenlandse arbeidskrachten hier komen werken en een gat op de arbeidsmarkt invullen, moeten we ze de Surinaamse nationaliteit geven, zegt hij. Aan de nationaliteit zijn zekere rechten verbonden. De parlementariër vindt dat aan de buitenlandse arbeidskrachten ook de normale verblijfs- en arbeidsvergunningen kunnen worden verstrekt die na verloop ervan ook weer verlengd kunnen worden. Jogi onderkent wel het belang van het beschikbaar hebben van arbeidskrachten voor de ontwikkeling van de economie.

SS

error: Kopiëren mag niet!