Kwesties brandstof rakende vallen voortaan rechtstreeks onder ministerie van Financiën

Om de efficiëntie op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Zaken te bevorderen heeft minister Saskia Walden met haar collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning (F&P) een voorstel met betrekking tot de brandstofkwestie aan de regeringsraad gedaan. Dit voorstel is woensdag 26 januari in de regeringsraad goedgekeurd.

Voortaan zal het onderstaande voornamelijk via de eerste lijn van het ministerie van F&P verlopen. 

  1. De berekeningen en vaststelling van de pompprijzen;  
  2. De onderhandelingen inzake het verloop en de aflossing van schulden van de Staat Suriname bij de oliemaatschappijen;
  3. Het ter beschikking stellen van valuta aan oliemaatschappijen;
  4. De communicatie met de lokale oliemaatschappijen;
  5. De communicatie met de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB). 

Met het bovengenoemd voorstel zijn de lijnen tussen de belangrijkste stakeholders (brandstof handelaren, consumenten en de regering) korter en efficiënter gemaakt.

Vanuit het ministerie van EZ zal de controle op de pompprijzen en de monitoring van het effect van brandstofprijzen op de consumentenprijzen, worden verscherpt.
Daarbij wordt de uitvoeringscapaciteit van het apparaat van het Onderdirectoraat Interne Markt en de consumentenzorg versterkt en wordt tevens de samenwerking tussen de desbetreffende entiteiten met betrekking tot de impact van het fiscaal- en monetairbeleid op consumentenprijzen versterkt.

error: Kopiëren mag niet!