Webinar WWF ‘Klimaatkansen voor Suriname’: “Mijnbouwsector ordenen voor duurzaam gebruik bos”

In samenwerking met WWF-Guianas, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), donderdag een webinar georganiseerd waarbij de klimaatkansen voor Suriname ter discussie kwamen. Tijdens het online programma gaven diverse prominente sprekers hun visie over de klimaatkansen voor Suriname. Het webinar had een interactief karakter waarbij vragen werden gesteld door andere deelnemers. Het geheel werd geleid door Gina Griffith, legal advisor van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

ROM-minister Silvano Tjong-Ahin trad op als keynote spreker. Andere prominente sprekers waren
David Singh, directeur WWF-Guianas, Bryan Renten voorzitter van Vereniging Bedrijfsleven Suriname (VSB), Joan van der Bosch, dorpshoofd van Pikin Poika tevens bestuurslid van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Marie-Josee Artist, beleidsmedewerker VIDS, directeur van Staatsolie, Annand Jagesar en Matai Zamuel een jonge pleitbezorger voor het klimaat.

Minister Tjong-Ahin ging in op de vraag hoe 93% bos te behouden zoals beloofd, tijdens de klimaattop in Glasgow. “Op de eerste plaats moet de mijnbouwsector worden geordend zodat er duurzaam gebruik wordt gemaakt van het bos met weinig milieuschade”, zei de bewindsman. Hij benadrukte, dat de raamovereenkomst met Total Energies tot doel had om het duurzaam en verantwoord gebruik van het bos tot stand te brengen. Er zullen projecten ontwikkeld worden die juist ervoor zorgen dat de ontbossing wordt afgeremd. Daarnaast zal bij de monitoring en bewaking van het bos samengewerkt worden met de inheemse en tribale volken.

“De belofte voor het behouden van 93% bos heeft de mogelijkheden gecreëerd voor technische en financiële assistentie om dat wat we hebben voorgesteld ter uitvoering te brengen”, aldus de minister.

De afspraken gemaakt in de Glasgow Climate Pact, hebben zowel kansen als dilemma’s. In de slottekst van COP26 is opgenomen dat er een eind gemaakt moet worden aan inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen. Dit zal spoedig ook moeten gebeuren in Suriname. Het land ontwikkelt zich tot een potentiële toonaangevende olie- en gasproducent. 

error: Kopiëren mag niet!