Van den Bergh, Doksenclub: “Geen risico voor vogelgriep”

Gerard van den Bergh, eigenaar van de Doksenclub, die onlangs het nieuwe project ‘Kippie’ introduceerde, laat weten dat de rechter heeft bepaald, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de op de haven vastgehouden eieren moet teruggeven aan het bedrijf op straffe van Euro 20.000 per dag. De ondernemer zegt dat die dwangsom al woensdag 26 januari inging.

Volgens Van den Bergh kon zijn lading niet worden afgegeven, omdat als reden het risico voor vogelgriep werd opgegeven. Hierop stelt hij, dat de beperking om eieren te importeren pas geldt wanneer een land officieel is besmet volgens de internationale norm. De norm is een besmetting op een boerderij van minimaal 500 dieren met vogelgriep, licht de pluimvee ondernemer toe.

“Dus ook al vallen 1.000 vogels uit de lucht dood op de grond, dan is dat land nog steeds vogelgriep vrij”, verduidelijkt Van den Bergh. De maatregel vanuit de Surinaamse overheid die geldt voor de Amerikaanse staat South Carolina brengt de ondernemer in verband met het door hem aangespannen Kort Geding. Hij geeft aan dat de rechter hem als ondernemer in het gelijk heeft gesteld. “De eieren die nu op de haven zijn moeten de autoriteiten vrijgeven”, benadrukt hij. Vanaf vrijdag zijn de eieren op de haven. 

De ondernemer zegt hierdoor wel schade te lijden, omdat de kans op het uitkomen van de eieren is gedaald van 80 naar 60 procent. Hij zegt hierdoor een schadeclaim in te kunnen dienen. De exacte inhoud van de dwangsom is nog niet bekend maar vaststaat volgens de ondernemer dat de lading woensdagmiddag moest worden afgegeven.  Uit internationale rapporten die hij ter inzage kreeg vult Van den Bergh aan “dat de Europese Unie een zone van 3 kilometer hanteert wat ruim voldoende is om vogelgriep tegen te gaan”. Hij onderstreept nogmaals dat “eieren buiten die 10 kilometer wereldwijd mogen worden geëxporteerd”.

Samenvattend stelt de ondernemer, dat zijn lading gezonde eieren bevat.

RB  

error: Kopiëren mag niet!