President Santokhi wil betere rol CDS om beleid regering naar volk te vertalen

President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag tijdens een bezoek aan de Communicatie Dienst Suriname, CDS, zijn verwachtingen kenbaar gemaakt. In grote lijnen komt het erop neer, dat de CDS een betere rol dient te vervullen bij het maken van de vertaalslag naar de samenleving, wanneer het aankomt op het beleid van de regering. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak, dat er ruimte is voor een meer efficiënte en effectievere uitvoering van de rol van CDS, zo bericht….. de CDS donderdag 27 januari.

Het staatshoofd heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet van het personeel, maar haalde aan dat de dienst assertiever te werk dient gaan met het brengen van informatie naar de samenleving. Hij verwees naar de ontwikkelingen in de wereldeconomie die ook effect hebben op de economie van Suriname en noemde als voorbeeld; de spanningen rondom Oekraïne, die met zich meebrengen dat de olieprijs omhooggaat.

Als de CDS de boodschap niet correct overbrengt aan de samenleving, dan krijgt de regering hiervan onterecht de schuld.

Naast een rondleiding op diverse afdelingen, heeft de president ook een presentatie gekregen van de werkzaamheden die in 2021 en 2022 verricht zijn.

Tijdens het bezoek hebben enkele personeelsleden hun noden, gerelateerd aan hun functioneren als medewerkers, bij hem kenbaar gemaakt. Ook de enorme financiële druk en woningnood die het personeel ervaart zijn aangehaald. Het staatshoofd heeft daarop aangegeven dat de regering zich zal blijven inzetten om de rechtspositie en bestaanszekerheid van zijn personeel te verbeteren.

Hij zei ook dat er in januari dit jaar reeds wat vooruitgang is geboekt en dat het grond- en woningvraagstuk de aandacht van de regering geniet. Er wordtraan gewerkt om gebieden in kaart te brengen en deze beschikbaar te stellen voor de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!