Fiscaal jurist Roy Reiger: “BTW belangrijk middel om overheidsfinanciën beter te organiseren”

De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW),is een belangrijk middel om de overheidsfinanciën beter te organiseren. Dit zegt fiscaal jurist Roy Rijger. Over de invoering van de BTW als consumentenbelasting werd woensdag een presentatie voor de regeringsraad gehouden.

De deskundige legde uit, dat de overheid een grote uitdaging heeft om genoeg middelen te verdienen voor het financieren van haar doelen. De BTW kan daarin beter helpen. Aan de regering werd een update geven over de stand van zaken rond de introductie per 1 juli.

De fiscaal jurist benadrukte, dat alles te maken heeft met het succesvol uitvoeren van deze stap. Hierbij is de informatie naar het groter publiek toe de sleutel tot het beoogde succes. “Niemand wil belasting betalen tenzij je weet dat je het doet voor goede doelen”, merkte Rijger op. BTW is een consumptiebelasting, waarbij de consument belasting betaalt over hetgeen waarvoor wordt uitgegeven. Daarentegen gebeurt bij inkomsten- oftewel loonbelasting het tegenovergestelde: de loontrekker betaalt dan belasting over het loon dat wordt ontvangen.

Consumptiebelasting betekent volgens de fiscaal jurist, dat iedereen in het land belastingplichtig is, ook zij die in de informele sector werken zullen hieraan bijdragen. Rijger zei, dat het met BTW niet de bedoeling is dat mensen meer heffingen gaan betalen. Er vindt juist een verschuiving plaats door mensen in de loonbelastingsfeer minder te laten betalen, waardoor zij netto meer overhouden. Met de verhoging van de belastingvrije grens in het kader van het Tripartiet Akkoord is op dit punt al een voorschot genomen. Rijger: “We gaan een volgende stap maken bij de invoering van de BTW. Dus om ervoor te zorgen dat mensen tegen die tijd naar verhouding minder loonbelasting betalen, maar wanneer ze naar de winkel gaan zelf bepalen hoeveel belasting ze betalen.”

Een enorme uitdaging is echter, dat een grote groep mensen geen loonbelasting meer betaalt nu de belastingvrije som is opgetrokken. Rijger acht het belangrijk, dat er een systeem van vrijstelling komt op basisgoederen en –diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs, om te voorkomen dat BTWals extra kostenpost voor burgers gaat gelden. Hij sprak van een enorme uitdaging, waarvoor er geen andere keus is. “We moeten het doen”, aldus de fiscaal jurist, die verder opmerkte dat Suriname een van de weinige landen in de wereld is, zonder BTW en in de Caricom het enige land zonder deze vorm van heffing.

error: Kopiëren mag niet!