Verklaring VHP inzake bericht DNA-lid Patricia Etnel

De VHP acht het in dit stadium niet wenselijk om commentaar te geven op het bericht dat verschenen is in de pers en op Facebook pagina van Patricia Etnel. De NPS heeft een spoed hoofdbestuursvergadering uitgeschreven en komt woensdagavond bijeen om de zaken op een rijtje te zetten en met elkaar te overleggen.

De VHP wacht de uitkomst van deze vergadering af.

De VHP als coalitiegenoot heeft een historische relatie met de NPS. De VHP is de mening toegedaan, dat de NPS hierover eerst intern moet beraadslagen waarna de VHP en de totale coalitie in overleg kunnen treden. Ook de VHP fractie heeft een soortgelijk standpunt.

Maar, de beschuldiging dat de VHP achter deze zaak zit keuren wij als partij ten zeerste af.

VHP

error: Kopiëren mag niet!