Minister van Defensie beantwoordt zonder kennis van zaken vragen Assembleeleden over Covid-gerelateerde issues


Minister Krishna Mathoera van Defensie verving dinsdagmiddag haar vanwege Covid-besmetting in isolatie zijnde collega van Volksgezondheid Amar Ramadhin in De Nationale Assemblee om vragen van Assembleeleden over Covid-gerelateerde issues te beantwoorden. Het werd een beschamende vertoning, de beantwoording van de vele vragen door de minister van Defensie zonder enige kennis van zaken over Covid-19 en alle daarmee samenhangende issues en problemen.

Antwoorden vooral van papier en vervat in clichés 

Tijdens de beantwoording werd het snel duidelijk, dat mevrouw Mathoera de antwoorden vooral van papier las, haar uiteraard aangereikt door het ministerie van Volksgezondheid en nauwlettend gadegeslagen door de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, die achter de bewindsvrouwe zat. Ook bleek al na een paar minuten, dat Mathoera geen minister van Volksgezondheid is. Veel vragen werden in algemene bewoordingen en mededelingen beantwoord. De minister van Defensie beschikt niet over de nodige kennis van zaken inzake Covid, laat staan inzake volksgezondheid in algemene zin, en dat was te horen in haar beantwoording.

“Covid is wreed, de impact ervan is enorm”…

“Covid is wreed, de hele samenleving heeft ermee te maken. Het leed is groot. De impact van Covid is enorm op die samenleving en het is niet om grappen ermee te maken en er politiek mee te scoren. Als samenleving moeten we een bijdrage leveren in de aanpak van het virus. We moeten in dialoog gaan, discussies hebben en zien hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren”, sprak Mathoera onder andere, in termen die bij iedereen bekend zijn. “Het is een zeer ernstige, een zeer serieuze situatie. We moeten samenwerken, handen in elkaar slaan en sympathiseren met het volk. We zien ook dat andere landen dat doen. We hebben die brede ondersteuning nodig.”

Door haar hele beantwoording heen sprak Mathoera over het belang van bewustwording, het belang van vaccineren en over het feit dat Covid een wereldwijd probleem is. Het zijn inmiddels tot cliché verworden antwoorden, gespeend van enige wetenschappelijk onderbouwde toelichting.

“Omicron en Delta, de een is anders dan de ander”

De bewindsvrouwe antwoordde onder andere het volgende op vragen van Assembleeleden: “Beide varianten, Omicron en Delta, zijn in Suriname. We sturen periodiek samples en dan kan worden bepaald welke varianten we hebben. Nu Omicron en Delta. Hoeveel procent de een en hoeveel de ander aanwezig is in het land, kunnen we niet aangeven. We kunnen niet alle samples sturen, het brengt kosten met zich mee en een toegevoegde waarde ervan ziet de regering niet. We sturen niet alle positief geteste samples naar Nederland.” Overigens is bekend, dat het laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gratis voor Suriname de monsters onderzoekt.

Ook ging Mathoera in op het verschil tussen de twee varianten en reageerde weer in algemene termen. “Het verschil in varianten is, dat de besmettingsgraad bij de een sneller is dan bij de ander en dat de symptomen bij de een minder zijn dan bij de ander.” Informatie die algemeen bekend en beschikbaar is, een kind kan de was doen….

De zorg kan volgens de minister “het aan aantal besmettingen dragen, maar het hangt ervan wat we gaan krijgen”. “Als we zien dat deze toenemen, dan schalen we op en is er overleg tussen het ministerie en de leiding van ziekenhuizen. Daalt het aantal, dan proberen we weer af te schalen. Tot nu toe is het gelukt, maar het is afhankelijk van hoe het virus zich gaat ontwikkelen. We gaan meer moeten investeren in de capaciteit van de gezondheidszorg en in preventieve sfeer.”

Waarom?

Luisterend naar de beantwoording van de vragen door de minister van Defensie in haar rol als minister van Volksgezondheid, zal menig burger zich hebben afgevraagd, waarom? Waarom de minister van Defensie, zonder kennis van zaken, de minister van Volksgezondheid laten vervangen? Haar beantwoording van de vele vragen van Assemblee was dinsdagmiddag onsamenhangend, zat vol clichés en algemene termen en simpelweg een herhaling van zetten. Haar beantwoording bevatte amper nieuws, nieuwtjes. Tot vervelens toe werd weer herhaaldelijk in haar beantwoording gesteld, dat bewustwording essentieel is om mensen ertoe te bewegen zich te laten vaccineren. Niet-gevaccineerde mensen, die zich om allerlei moverende uiteenlopende redenen en argumenten – nog – niet hebben laten vaccineren, zijn inmiddels ook immuun geworden voor dergelijke opmerkingen.

De doorsnee burger gaat zich afvragen hoe het is gesteld met op wetenschap gestoelde deskundigheid bij het ministerie van Volksgezondheid. 

Burger is zo langzamerhand beter geïnformeerd 

“Onze deskundigen buigen zich over deze materie, over de hele wereld”, was het antwoord van Mathoera op de vraag in hoeverre Covid nu behandeld kan gaan worden als een gewoon griepvirus, zoals in een aantal landen al gebeurd. De doorsnee burger werd dinsdagmiddag niet verrast door Mathoera in haar beantwoording. De doorsnee burger werd geconfronteerd met een hoge mate van ondeskundigheid achter het spreekgestoelte. 

De doorsnee burger in Suriname volgt het Covid-nieuws in de wereld via tv, kranten en social media en is waarschijnlijk na twee jaar beter geïnformeerd over Covid-gerelateerde issues dan de leden van het Outbreak Management Team in Suriname en de deskundigen binnen het ministerie van Volksgezondheid.

PK

error: Kopiëren mag niet!