WWF houdt 27 januari online klimaatdiscussie ‘Klimaatkansen voor Suriname’

Het WWF Guianas houdt donderdag 27 januari een online klimaatdiscussie met als titel ‘Klimaatkansen voor Suriname’. Op de klimaattop COP26 in Glasgow heeft de wereld afspraken gemaakt om opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar wat betekenen die voor Suriname, vraagt de natuurbeschermingsorganisatie zich af. 

“Wij wonen in het meest beboste land ter wereld. Tegelijkertijd ontwikkelt Suriname zich tot een toonaangevende olie- en gasproducent”, aldus een waarschuwend geluid van het WWF. “Suriname is ook één van de weinige landen die meer CO2 opneemt dan het uitstoot, dankzij de uitgestrekte bossen. Kan Suriname CO2-negatief blijven, met een groeiende olie- en gasindustrie? En kan het profiteren van de toezegde klimaatgelden op COP26? Of moet het inkomsten uit olie- en gas gebruiken om haar bossen te beschermen? En hoe kan Suriname een werkelijk groene economie ontwikkelen?”, allemaal vragen die zeker aan bod gaan komen tijdens de online klimaatdiscussie.

De Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26), tijdens de eerste weken van november vorig jaar, was een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die gehouden werd in het Schotse Glasgow. De conferentie was de 26ste Conference of the Parties (COP26) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC), de 16e sessie van de partners in het Kyoto-protocol (CMP 16), en de 3e sessie van de partners in uitvoering van het Akkoord van Parijs (CMA 3). De conferentie volgde op de Klimaatconferentie in Madrid in 2019 – COP25.

David Singh, directeur WWF-Guianas, die donderdag ook aan de online discussie deelneemt zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, vooruitlopend op de discussie: “Klimaatfinanciering via carbon credits, dus behoud van bos waarvoor rijke, geïndustrialiseerde landen betalen, is een zeker een kans voor Suriname. Op COP26 zijn opnieuw toezeggingen gedaan. Er liggen vele miljarden te wachten op een land als Suriname om zijn bos te behouden, zodat al die bomen CO2 opslaan. Het probleem is alleen dat het nog vaak toezeggingen zijn van rijke landen, die ze tot nu toe niet zijn nagekomen. Het is dus zaak dat er internationale druk wordt uitgeoefend  om dat geld ook echt los te krijgen. Als dat lukt, kan Suriname een prachtige inkomstenbron aanboren die bovendien veel duurzamer is dan de olie- en gasproductie.”

Sprekers online discussie

Volgens het WWF gaan donderdag zeven boeiende sprekers met elkaar in discussie over “Klimaatkansen voor Suriname”. Vragen uit het publiek worden ook live beantwoord. Keynote speaker is minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hij was zelf op COP26 in Glasgow aanwezig.

Verder nemen deel:

– Annand Jagesar, CEO van Staatsolie

– Bryan Renten, voorzitter van Vereniging Bedrijfsleven Suriname (VSB)

– Marie-Josee Artist en dorpshoofd van Pikin Poika Joan van der Bosch, beiden van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS)

– David Singh, directeur van het WWF-Guianas

– En Matai Zamuel, een jonge Surinaamse pleitbezorger voor het klimaat. Hij is een zestienjarige mensenrechtenactivist, die sinds 2017 samenwerkt met de lokale and regional organisaties van de Verenigde Naties, zoals de Unicef en YOUNGO binnen de UNFPCCC, de klimaatorganisatie van de VN. Tevens is hij het jongste raadslid en eerste raadslid ooit binnen de World Ocean Day Youth Advisory Council. Matai zet zich in voor het betrekken van jongeren bij acties voor klimaat en kinderrechten. Volgens hem is betrokkenheid van jongeren bij klimaatbeleid cruciaal, omdat zij innovatie kunnen bevorderen en de gevolgen van klimaatverandering zullen ondervinden.

Bewustwording videoserie

Naast de geplande online klimaatdiscussie is het WWF Guianas gestart met een bewustwording videoserie, te zien op YouTube. De eerste geproduceerde video gaat over vervuiling van wateren veroorzaakt door illegale goudwinning. “Zuiver water in rivieren is van levensbelang. Ze geven ons water, vis, ontspanning en zijn een bron van leven voor de natuur, waar wij allemaal van afhankelijk zijn. Maar we dreigen het schone water kwijt te raken voor vervuiling”, aldus het WWF.

In de videoserie vertelt WWF-Guianas over de bedreigingen én oplossingen. De eerste aflevering gaat vooral over kwik en diverse betrokken sprekers komen aan het woord, waaronder het VHP-Assembleelid Ronny Aloema. “Kwik is de grootste bron van vervuiling van onze rivieren en kreken. Het zware metaal uit de goudwinning spoelt in enorme hoeveelheden in het water en maakt zo natuur en mensen ernstig ziek.”

Suriname heeft het internationale Minamata Verdrag ondertekend om mens en natuur te beschermen tegen kwikvervuiling. Het is tijd dat de overheid daar concreet invulling aan gaat geven met maatregelen om bewoners van het binnenland en de natuur te beschermen, aldus het WWF Guianas.

PK

error: Kopiëren mag niet!