Jogi (VHP): “Regering heeft aandacht voor problemen rijstboeren Nickerie”

De rijstvelden in Nickerie zijn droog en iedereen kijkt uit naar water. Volgens VHP-Assembleelid Mahinder Jogi neemt de regering het probleem heel serieus. Een topdelegatie bestaande uit de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken, Regionale Ontwikkeling en Sport en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die de vicepresident zal vervangen, zullen in Nickerie verblijven om te werken aan een oplossing, volgens Jogi.

Eerder zei zijn collega Assembleelid Mohamedsafiek Gowrie dat het waterpeil in de Corantijnrivier heel laag is. Dit geldt ook voor het peil in de Nani Swamp. Terwijl Wakay voorbereidingen getroffen heeft om de pompen in te zetten bleek dat de werknemers van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om aandacht te vragen voor de declaraties die zij moesten ontvangen door het werk neer te leggen.

“Alles in Nickerie draait om de rijstsector”, zegt Jogi. Minder inzaai door een gebrek aan water betekent minder productie. Hierdoor nemen de inkomsten, werkgelegenheid en ook de rijsthoeveelheden af. Andere gevolgen zijn een toename van de prijs en een verminderde export. “Dat is niet in het belang van het land en ook niet van Nickerie en de actoren”, benadrukt Jogi.

Vooral voor de arbeiders maakt Jogi zich sterk. Hij is van mening dat de arbeiders moeten krijgen wat hun rechtmatig toekomt. Ook moet er duidelijkheid komen over de revisie van de Wakay-pompen, omdat deze in staat moeten zijn om ingezet te kunnen worden. Andere zaken zoals transportfaciliteiten zijn ook van groot belang. Jogi geeft verder aan, dat er klachten zijn over het bestuur en de directie. “Omdat de problemen die er spelen geen problemen zijn van gisteren, maar van jaren.”

Het parlementslid wijst op de aandacht vanuit regeringszijde voor de problematiek van het MCP, Multipurpose Corantijn Project. Het Overliggend Waterschap is belast met het toeleveren van irrigatiewater. “Er moet water gepompt worden zodat er water naar de rijstvelden gaat. Pompen betekent extra kosten.” Volgens Jogi willen de mensen een harde toezegging van de regering. Hij heeft vertrouwen in een oplossing gezien het gewicht van de delegatie dat naar Nickerie gaat.

RB

error: Kopiëren mag niet!