CBvS zal rentelasten TD veilingen meenemen bij herkapitalisatie

De rente die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitbetaald wordt aan de algemene banken voor hun Termijn Deposito (TD) veilingen zullen uiteindelijk effect hebben op de financiële resultaten van de moederbank. De financiële positie van de CBvS is onder andere vanwege het kasreserve debacle uit het recent verleden niet bepaald gunstig.

Ter versterking van de financiële positie van de CBvS zal er een herkapitalisatie plaatsvinden van de bank waarbij het bankvermogen wordt versterkt en verliezen worden bestreden. De rentelasten die vanwege de TD veilingen worden uitbetaald vormen deel van deze verliezen.  Door middel van herkapitalisatie zullen die worden weggemaakt. Deze verduidelijking gaf CBvS governor Maurice Roemer vorige week in het ABC radioprogramma Welingelichte Kringen.

Dus de rentebetalingen aan de algemene banken bij de TD veilingen komen dus niet ten laste van de samenleving. Ze worden meegenomen bij de herkapitalisatie van de CBvS. Er is ook geen sprake van monetaire financiering. De uitbetaalde rentebedragen worden namelijk ook meegenomen bij de berekening van beoogde van de basisgeldhoeveelheid die in het bankensysteem aanwezig moet zijn, en zodoende de inflatie te bedwingen.

Herkapitalisatie van de CBvS staat opgenomen in het Herstelplan, alsmede in het IMF-actieprogramma voor dit jaar. In het IMF tijdschema van realisatie wordt september 2022 genoemd. Herkapitalisatie is de wijziging van de kapitaalstructuur van een bedrijf, vaak na grote verliezen.

Volgens calculaties die Dagblad Suriname wekelijks bijhoudt bedraagt de rentecommittering van de CBvS vanwege de TD veilingen tot op heden ruim SRD 268 miljoen. Dit bedrag stijgt met de wekelijkse TD veilingen wekelijks. Gelet op de trend van de rentepercentages en de bedragen die door de algemene banken worden aangeboden voor TD’s kan het gecommitteerde rentebedrag eind deze maand oplopen tot in de buurt van SRD 280 miljoen. 

De redactie van Dagblad Suriname verneemt dat vorige week een bespreking heeft plaatsgevonden tussen de Centrale Bank governor en de directie van de algemene banken. De stand van zaken met betrekking tot de TD veilingen vormde het hoofdpunt van bespreking. De CBvS zou naar is vernomen het voorstel hebben gedaan om de deelname aan de TD veilingen te verruimen naar het algemeen publiek toe. De banken zullen over enkele weken onder andere hierover met voorstellen komen, doch lijken niet bepaald erg enthousiast te zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!