Afwijkende menstruatiecyclus, na positieve Covid-19 test

Het bijwerkingencentrum Lareb in Nederland heeft vorig jaar duizenden meldingen gekregen van menstruatiestoornissen na toediening van het coronavaccin. De gemelde klachten waren onder andere het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Ook in Suriname gaven enkele vrouwen te kennen dat ze te maken kregen met menstruatiestoornissen. Een nieuw onderzoek bevestigt dat het Covid-19 vaccin, een minimale verstoring kan geven van de menstruatiecyclus. Volgens de onderzoekers herstelt de verandering zich binnen twee maanden. 

In Suriname geven enkele vrouwen, die onlangs positief getest zijn op het Covid-19 virus, aan dat ze onder andere problemen in hun menstruatiecyclus ervaren zoals tussentijdse bloedingen, een zware menstruatie (sommige ondanks het gebruik van de pil) en een langere menstruatiecyclus. Sommige vrouwen ervaren meer vaginale afscheiding dan normaal. De vrouwen vragen zich daarom af of dit wel normaal is, of het een verband heeft met Covid-19 en of ze zich daadwerkelijk zorgen zouden moeten maken en naar de huisarts moeten stappen. 

Het is niet bekend hoeveel vrouwen last hebben van een afwijkende menstruatiecyclus, nadat ze positief zijn getest op het Covid-19 virus. Praten over de menstruatie blijkt ook veelal een taboe te zijn in Suriname. Voorzitter van de Stuurgroep Covidcommunicatie, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, geeft in een reactie tegenover Dagblad Suriname aan dat dit soort meldingen gedaan kunnen worden bij 178. 

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat een gynaecoloog het best een reactie hierop zou kunnen geven. “Voor zover ik ben geïnformeerd, zijn er een paar zaken die spelen. Het is belangrijk om te weten dat elke vorm van ziekte een irreguliere cyclus kan opleveren. Gewoon vanwege het feit dat ziekte voor stress zorgt. Bij stress komt het cortisol-hormoon vrij. Het cortisol-hormoon heeft op z’n beurt weer invloed op de andere hormonen, de geslachtshormonen. Dat zou al op zich een ontregeling van de menstruatiecyclus kunnen geven. Aan de andere kant is ook bekend geworden (minstens bij één studie) dat er bij mensen die gevaccineerd zijn, er enige vorm van verlenging van de menstruatie kan optreden. Dit zijn studies die in grote onderzoekscentra zijn verricht. Maar hoeveel en de precieze oorzaken dat is nog niet helemaal bekend.” 

De redactie heeft ook getracht om een gynaecoloog te spreken over dit onderwerp, maar heeft vooralsnog geen reactie ontvangen. 

SK

error: Kopiëren mag niet!