De opvoeder moet goede bedoelingen hebben met het volk

Laten we niet verdeeld staan tegenover elkaar. Zeker in een tijd dat de oplossing om uit de Covid-pandemie te komen nog steeds niet geheel duidelijk is. Gezinscoach Rolando Patrick Bottse, verbonden aan stichting RUMAS, vraagt zich af wat het volgende zal zijn dat de aarde zal treffen, als het uitgangspunt is dat Corona onze wereld niet meer zal verlaten. “Stel dat dit de eerste wee is van een reeks weeën die zullen volgen, dan betekent het dat na Corona een andere levensbedreigende toestand op ons af kan komen.”

Bundelen

Daarom vraagt de gezinscoach, dat wij ons goed moeten bundelen met alle positieve krachten om samen te strijden tegen dit verschijnsel. Hiermee doelt hij op een serie van factoren die voor tegenstellingen kunnen zorgen. Geloof, etniciteit maar ook of iemand wel of niet gevaccineerd is. Het land heeft iedereen nodig.

Opvoeding faalt

Bottse geeft een van de definities van opvoeden. “Het maken tot het model van wat je wilt hebben.” Hij voegt daaraan nog een tweede omschrijving toe, “opvoeden kan ook egaliseren zijn, waarbij mensen bijgeschaafd worden”. Balanceren, het leren omgaan met moeilijke en gemakkelijke situaties, inspannen en ontspannen, is zijn derde invalshoek. Opvoeding is echter niet alleen iets voor burgers. “De regering heeft verschillende taken waaronder ook een opvoedende. De president moet goed opgevoed zijn om te gelden als voorbeeldfunctie voor het volk. De opvoeder moet goede bedoelingen hebben met het volk”, benadrukt Bottse. Goed leiderschap is nodig. “Opvoeders moeten kunnen leiden.”

Het leiderschap faalt de afgelopen tijden. De kwaliteit van het leiding geven, in de klas, in de buurt, in het gezin, op kantoor gaat landelijk achteruit, meent de gezinscoach, die bij RUMAS niet alleen coach maar ook drugs counselor is. Steeds vaker vragen mensen zich af of beslissingen van mensen in leidinggevende posities wel door de beugel kunnen. De vragen “kan dat?” En, “moet dat zo?” worden regelmatig gesteld.  

Rolmodellen

“Opvoeding in Suriname is al geruime tijd falende”, maakt Bottse zonder omwegen duidelijk. Zijn verklaring daarvoor is dat “de nodige rolmodellen zijn misvormd”. Aan de andere kant is er een schaarste aan rolmodellen.  De gezinscoach geeft een verdere specificatie van het probleem namelijk, dat mensen die moraal, principes en ethiek hooghouden zeer gering in aantal zijn.

“De regering zou de mens moeten opvoeden in gemeenschapszin.” Gemeenschapszin is weten dat je niet alleen in Suriname woont, maar samen met anderen, ook in het verkeer, benadrukt Bottse. Als praktisch voorbeeld noemt hij auto’s die voorbijrijden waarmee “twintig voetbalstadions kunnen worden gebombardeerd door keiharde muziek”. Vandaar dat hij het begrip gemeenschapszin naar voren brengt waarmee grote delen van het volk onbekend lijken te zijn. “Hou rekening met anderen”, is zijn noodkreet. “Sta je stoel af aan iemand die slecht ter been is”, vult hij aan. Daarnaast wijst hij op sociale vaardigheden die veel mensen bijgebracht moet worden en de rol van de overheid op weg naar natievorming.

“De regering moet ons ook leiden door de pandemie, maar zolang veel nog onduidelijk is moet ‘de opvoeder’ eerlijk toegeven ook nog niet te weten wat de juiste oplossing is. Geef aan dat je je best zal doen en dat een gezamenlijke aanpak nodig is.” Bottse zegt dat er juist veel twijfel ontstaat in de aanpak. omdat de tegeninformatie niet met feiten wordt weerlegd. “Het wordt tegengesproken met een sisser”. zegt de gezinscoach doelend op de mensen die zijn overleden waarvan niet duidelijk is wat de oorzaak was. Meer geld investeren in de ‘Coronalevenden’ ziet de gezinscoach als een mogelijke manier om een betere grip te krijgen op de situatie. Daarbij noemt hij ook het gratis verstrekken van mond- en neusbedekking.

“Maar pomp ook geld in gratis fruit en melk voor voedingsstoffen of verlaag tenminste de prijzen”, zegt Bottse tot slot.  

RB  

error: Kopiëren mag niet!