Open brief SVJ aan president Santokhi en Assembleevoorzitter Bee: “Respecteer grondrechten van de burgers”

Geachte President en Assembleevoorzitter,

De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft met verbazing en zeer grote teleurstelling
kennis genomen van het besluit van de regering, om bij en tijdens het bezoek van de Braziliaanse
president, Jair Bolsonaro, deze week aan Suriname, op diens aangeven ermee in te stemmen dat de
media en journalisten beperkt zijn geworden in de uitoefening van hun taak.

Met instemming van de regering is er geen persconferentie gehouden of de mogelijkheid voor
journalisten geschapen om vragen te stellen in het kader van het bezoek van president Bolsonaro.
De media en journalisten niet in staat stellen, onbelemmerd, ongeacht de persoon en het
evenement, hun democratische rechten en taken te kunnen uitoefenen, wordt derhalve ervaren als
een ernstige schending van het recht op persvrijheid en informatieverschaffing aan de samenleving
en met klem afgekeurd.

Het instemmend besluit van de regering staat in schril contrast met de onlangs nog gegeven
verzekering door president Chandrikapersad Santokhi in het parlement en de uiteenzetting van de
minister van Buitenlandse Zaken Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert
Ramdin, tijdens een ontmoeting met de vereniging, dat de regering de persvrijheid hoog in het
vaandel draagt en zal waken over het grondwettelijke recht van vrije meningsuiting en persvrijheid.

De vereniging wil er nadrukkelijk op wijzen dat, ook dit voorval niet onopgemerkt is gebleven voor
de internationale gemeenschap en het kan bijdragen aan weer eens een negatief imago voor ons
land als het gaat om de waarborging van grondrechten, zoals persvrijheid en informatieverschaffing
aan de samenleving.

De Vereniging doet een beroep op de regering om in voorkomende gevallen de daad bij het woord
te voegen en zelfs het voortouw te nemen en te demonstreren dat Suriname daadwerkelijk de
grondrechten van haar burgers respecteert en die door niemand met de voeten zal laten betreden.

Namens bestuur / leden / bijzondere – en aspirant leden van de Surinaamse Vereniging van
Journalisten,

Carla Boetius,
Voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!