Flitsende leven Walther Bouterse en stoerdoenerij reden voor gedrag van verdachten in wapendiefstalzaak

Kantonrechter Maitrie Kuldip Singh heeft donderdag uitgebreid en intensief het verdachtenverhoor afgenomen in de wapendiefstalzaak waarin de verdachten Shayel B., Gregory A., Anish G., Ryan L., Neshinio J., Kenneth J., Prakash L., Satish S. waren aangehouden. De verdachten Kenneth J., Prakash L. en  Satish S. zijn voorlopig in vrijheid gesteld. Wapens waren gestolen uit de residentie van ex-president Bouterse.  

De Kantonrechter citeerde uit de vele WhatsApp berichten tussen de verdachten waaruit bleek, dat Walther Bouterse een machinegeweer en 10 handgranaten had getoond aan Shayel. Gregory verkoopt wapens voor Shayel bleek uit deze berichten. Er zijn uitgebreide discussies tussen de verdachten op de app en snapshots. Met Anish is de verkoop van vuurwapens ook besproken. In het mobiele toestel van Shayel werd een digitale administratie aangetroffen van alle wapentransacties. De rechter gaf aan, dat al deze chats zijn uitgeprint en toegevoegd aan het strafdossier. Uit het onderzoek blijkt dat deze wapens voorzien zijn van serienummers die geregistreerd zijn bij het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV. In zijn verklaring bekende Shayel Glock pistolen en munitie en patronen van AK geweren te hebben verkocht. Deze goederen heeft hij allemaal ontvangen van Walther Bouterse. “Walther stuurde mij de foto’s en prijzen van de vuurwapens.”  Shayel stuurde deze door naar Ryan en Neshinio.  Shayel blijkt een wapenkluis te hebben in de woning van zijn moeder en daar werden wapens aangetroffen. Shayel en Anish hadden alleen toegang tot de wapenkluis. 

Shayel erkende zich uit stoerdoenerij te hebben laten meeslepen. Hij bekende wapens, munitie en hasj onder zich te hebben gehad. “Walther moest mij betalen.  Ik verkocht de wapens om mijn geld terug te krijgen. De schuld was US$ 8.000. Het flitsende en snelle leven van Walther maakte indruk op deze 19-jarige en hij sleepte de overige verdachten ook mee. “Ik ontmoette Walther bij club Diamond en hij zou toen 10 handgranaten gaan leveren”, stelde Shayel. Hij krijgt rechtsbijstand van de advocaten Benito Pick en Raoul Lobo. De 10 gram waarover hij praat in zijn appberichten tegen Gregory heeft betrekking op hasj. Verdachte bekende drugs te roken. Hij zit op een HBO-opleiding en stelde dat hij geen criminele intenties had.

De verdachte Prakash L. bekent illegale vuurwapens en munitie in bezit te hebben gehad. De politie trof bij hem 2 jachtgeweren en 1 vuistvuurwapen aan. Deze wapens zijn niet afkomstig van Walther of enige diefstal. De politie kwam op zijn adres op zoek naar de verdachte Ryan L. Prakash erkend dat er berichten over verkoop van vuurwapens in zijn mobiel zijn aangetroffen. Hij heeft gechat met ene Kishan om wapens en munitie te kopen. Prakash stelde dat hij eigenaar is van een club te Garnizoenspad en vaker berichten krijgt op zijn bedrijfstelefoon van mensen die allerlei goederen willen verkopen. Zo werd hij ook benaderd om drugs te kopen voor SRD 190 per gram. Hij krijgt rechtsbijstand van advocaat Benito Pick.

De verdachte Gregory, die chauffeur is van Shayel, stelde spontaan antwoorden te hebben gegeven aan Shayel op diens WhatsApp berichten. “Ik zou geen wapens kopen of verkopen voor hem. Ik moest wel hasj voor Anish brengen.” Hij krijgt bijstand van de advocaten Benito Pick en Raoul Lobo.

De verdachte Satish bekent het bezit van hagelpatronen en een dubbelloops jachtgeweer.  Het jachtgeweer is wel van diefstal afkomstig, maar van een andere diefstal.  Ook het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs bekent deze verdachte. Mr. Maureen Nibte die hem bijstaat vroeg waarom hij een jachtgeweer had gekocht. De verdachte gaf te kennen, dat hij het geweer op zijn  landbouwterrein gebruikt waar hij last ondervindt van wurgslangen en kapoea’s.

Neshinio, die agent van politie is, verklaarde ook uit stoerdoenerij te hebben meegedaan. Uit berichten blijkt dat hij een Glock pistool en munitie en AK patronen heeft gekocht voor Shayel. Daarnaast blijkt uit een chatbericht, dat juist Shayel een vuurwapen ten verkoop aanbood aan Neshinio. Verdachte bevestigde een foto hiervan te hebben gehad. Hij mocht een koper zoeken.  

Shayel geconfronteerd hiermede zegt thans dat hij geen vuurwapen heeft verkocht aan deze politieman. Ook herinnerde Neshinio zich niet meer, dat hij Shayel gewaarschuwd heeft dat het om een wapen van de staat ging. Hij krijgt bijstand van de advocaten Benito Pick en Maureen Nibte. 

De verdachte Kenneth J., die eerder in vrijheid was gesteld, was niet ter terechtzitting verschenen.  

De 22-jarige Anish is te zien met vuurwapens op foto’s en een film. Hij is een goede vriend van Shayel en werkt voor de moeder van Shayel. In zijn verklaring bij de politie heeft hij gezegd, dat Shayel al een jaar bezig is wapens te kopen. Hij slaat het op in de wapenkluis. De code van de kluis is bij Shayel en Anish bekend. In deze kluis zijn daadwerkelijk wapens aangetroffen.  Uit het onderzoek blijkt, dat Anish de poort opendeed toen de kluis werd verplaatst. Nu beweert hij echter niet te weten dat er wapens in de kluis zaten, maar noemt het wel consequent een wapenkluis. Ook hij stelde geposeerd te hebben op foto’s met wapens uit stoerdoenerij. Anish is student aan de FHR en krijgt rechtsbijstand van de advocaten Aryan Ramlakhan en Raoul Lobo.

Na verhoor van alle verdachten bepaalde de rechter het requisitoir voor 17 maart. Dan komt het Openbaar Ministerie aan het woord en doet de strafvoorstellen. De advocaten vragen vroegen de Kantonrechter om de voorlopige hechtenis van de verdachten  Shayel, Gregory, Anish en Neshinio op te heffen. De verdachten zitten al zo’n 6 maanden in detentie. De advocaten deden hierbij een beroep op het beleid inzake illegale vuurwapens.  De Officier van Justitie verzette zich tegen dit verzoek. De Kantonrechter achtte de ernstige bezwaren nog aanwezig en wees de verzoeken af.

error: Kopiëren mag niet!