Stoere taal

Wat innerlijk fatsoen betreft, verschillen mensen van elkaar. Voor de een is ruw taalgebruik, schelden en vechten, dagelijkse kost en de ander zou zich nooit verlagen tot dat niveau en zich zelfs beledigd voelen om het te moeten aanhoren. In onze belevingswereld moeten mensen in hoge functies fatsoen uitstralen en rolmodellen zijn. Jammer genoeg zien we hierin een neerwaartse spiraal. Het volk wordt steeds meer getrakteerd op onfatsoenlijk gedrag van mensen in topfuncties. Er wordt gescholden, vernederd en ruwe taal gebruikt. Dat komt omdat er mensen, die geen innerlijk fatsoen hebben, in deze topfuncties zijn benoemd. Met dit gedrag beschadigt niet alleen de persoon zichzelf, maar krijgt zo’n functie niet het respect dat het verdient.                                                                                                                          

Het volk hoort bijvoorbeeld de ex- president dreigen met wapens.   

  • Het hoort hoe dezelfde ex-president zichzelf plaatst op hetzelfde niveau als de onderwereld door voor te stellen om met de onderwereld over de gestolen wapens te gaan onderhandelen.                                                                                                        
  • Het volk ziet hoe een parlementariër respectloos naar de president uithaalt. Het hoort een directeur roepen, ‘ach de mishandeling van die journalist wordt te veel opgeblazen.’                                                                                                                    
  • Een directeur die roept, ‘ik feest wanneer ik wil en niemand komt mij dat verbieden. Ik betaal geen boetes!                                                                                               
  • Een vp die roept, ‘ik draai geen benoemingen terug, ik doe wat ik wil en wie niet gehoorzaamt, wordt ontslagen.
  • Een lid van de politiebond sommeert de politie om brutaalweg een bevel van de president niet op te volgen, hij gedraagt zich alsof hij het voor het zeggen heeft.                                                                 

De voorvallen die dit weerzinwekkende gedrag weergeven, zijn legio. Ze geven het verkeerde voorbeeld af en schaden de samenleving. Mensen die een topfunctie gaan vervullen, moeten van tevoren niet alleen gescreend worden op deskundigheid, maar vooral op fatsen. Only criminals and bloodsuckers reward bad behavior.

Stoere taal en stoer gedrag vallen onder het hoofdstuk van onvolwassen gedrag. Waarom hebben deze mensen er behoefte aan om zich stoer te gedragen?  Ik denk dat dit iets te maken heeft met hoe deze mensen zich vanbinnen voelen. Ze kunnen bijvoorbeeld onzeker zijn omdat ze ongeschoold in een topfunctie moeten functioneren of omdat ze zich bij contact met fatsoenlijk gedrag, geen raad weten met hun houding. Een andere mogelijkheid is dat ze plots veel geld in de schoot geworpen krijgen en daarom popie jopie willen uithangen. Om die onzekerheid niet te laten merken, uiten ze stoere taal en vertonen macho gedrag.  Dat is best zielig. Iemand die machogedrag vertoont en ordinaire taal uitslaat, vraagt eigenlijk om aandacht.  Ze laten de samenleving continu zien dat ze een grote mond durven geven en kunnen dreigen. Recent nog zei de vp: ”Het gerucht gaat dat de president mij onder curatele wil stellen. Dat is absoluut niet waar.” Daar had hij het bij moeten laten. Hij had er echter behoefte aan om stoer te doen dus gooide hij er achteraan:” Mi na bigi Bravo, no wan sma e`pot mi onder curatele enz.”

Wat deze mensen niet begrijpen is dat ze veel meer indruk zouden maken en respect oogsten als ze zich gewoon vriendelijk en fatsoenlijk gedroegen. Al dat gedreig en stoere praat is niet alleen schadelijk voor hen zelf maar ook voor de samenleving. De sfeer in het land verandert. Ouders zijn bang dat dit moraal verlagende gedrag hun kinderen kan beïnvloeden. Men hoort rekening te houden met de andere bevolkingsgroepen die graag fatsoen in de samenleving willen zien. De gemakkelijkste oplossing is om dit gedrag te negeren en zich ervoor af te sluiten. Maar daarmee zouden deze mensen vrij spel hebben om onfatsoenlijk gedrag aan een samenleving op te dringen. When you don’t respond to bad behavior, you get more of it.

Naast het zich stoer voordoen, zijn er natuurlijk ook mensen die echt stoer zijn. Deze mensen zijn stoer, omdat ze goede en niet- goede mensen fatsoenlijk behandelen en zo fatsoen tot stand brengen. Hun acties inspireren anderen om meer te leren, meer te doen en meer te worden. They don’t tell you what to do, they show you how it is done. Bijvoorbeeld degene die zich stoer voordeed strooide met geld bij een ordinaire orgie te Moengo. Hoe meer kleren eruit gingen, hoe meer geld er werd gegooid. De ander die echt stoer is en respect verdient, gebruikte zijn geld om een mooi gebaar te maken naar de bejaardentehuizen. Hij trakteerde de oudjes op een Nieuwjaarslunch. Stoer zijn is bij echte stoere mensen niet iets waarmee ze zich profileren. Ze zijn er niet op uit om de ‘big boss’ te zijn maar om het verschil te maken. Het gaat hun niet om de popie jopie rol maar om het doel dat ze willen bereiken. Be a good person, but don’t waste time to prove it.

Elk negatief gedrag, negatieve gedachte en negatief woord, vervuilt het leefmilieu. Dus moeten we proberen om deze emotioneel onvolwassen figuren ten goede te keren door zelf het goede voorbeeld te geven. The most powerful leadership tool is your personal example.                                                                                               Echter als de persoon niet bereid is om zijn wangedrag te erkennen en stappen te ondernemen om het te veranderen, is er weinig dat je kunt doen. Het enige dat we dan kunnen en zelfs moeten doen is de samenleving opschonen en beschermen.                

I will not allow anyone to walk in my mind with dirty feet.” ( Mahatma Gandhi)

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!