“Regering tracht alsnog mogelijkheid te creëren voor stellen van vragen door journalisten tijdens bezoek Bolsonaro en Ali”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro en zijn Guyanese collega Irfaan Ali zijn nog niet in Suriname geland, of er is ogenschijnlijk alweer een controverse tussen de Communicatie Dienst Suriname en het journaille. Er zijn berichten verschenen waarin wordt gesteld, dat er tijdens het bezoek van beide presidenten geen gelegenheid zal zijn voor journalisten om vragen te stellen. Journalisten zijn verbolgen nu ze kennelijk alleen maar mogen luisteren naar al hetgeen dat gezegd gaat worden en een aantal zou dan ook hebben besloten om niet aanwezig te zijn tijdens alle vastgestelde persmomenten.

Alven Roosveld, directeur van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), had in een informatiesessie met journalisten duidelijk gemaakt wat de gang van zaken zal zijn tijdens het bezoek van Bolsonaro en Ali donderdag en vrijdag. 

“Mogelijkheid creëren voor stellen van vragen”

In een reactie tegenover Dagblad Suriname zegt Roosveld donderdagochtend 20 januari: “Wat wij ook hebben gesteld en wat ik  in geen enkele berichtgeving heb gezien en wat door mij is aangegeven en in het bijzonder ook door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de heer Albert Ramdin is, dat wij zullen trachten om toch nog de mogelijkheid te creëren voor het stellen van vragen en tot gisteren heeft de minister nog weer beaamd, dat er nog steeds een beroep wordt gedaan op de counterparts om af te wijken van hetgeen wat was afgesproken gezamenlijk tussen de drie president en de drie landen. Wij hebben het namelijk niet alleen voor het zeggen, maar toch wel moeten afstemmen met de wensen van onze gasten.”

“We kunnen niet zeggen dat het werk van journalisten onmogelijk wordt gemaakt”

Roosveld maakt duidelijk, meerdere malen te hebben aangegeven, “dat er verschillende formatten zijn om informatie te delen met de samenleving”. “Een van ze is om een pressrelease te doen. In dat geval krijgt de pers alle feitelijke informatie toegezonden. Een van ze is om een statement te doen, waarbij de media aanwezig kan zijn en een van ze is een vraaggesprek waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen. Iedere mediawerker is hiermee bekend. We kunnen dan ook niet zeggen, dat het werk van de journalist onmogelijk wordt gemaakt, we kunnen wel praten over het kiezen voor welk format, waarbij het deel van vragen komt weg te vallen.”

Roosveld stelt verder, dat hij “expliciet aan de mediawerkers heeft doorgegeven, dat mocht het zijn dat er toch nog vragen zijn voor de Braziliaanse of voor de Guyanese president, dat wij de mogelijkheid willen bekijken om die vragen schriftelijk mee te nemen, die vragen voor te leggen aan onze collega’s en te vragen dat er antwoord wordt gegeven. Dat heb ik dus expliciet gezegd en benadruk ik bij deze wederom”. 

Tot slot wil Roosveld “nogmaals benadrukken, dat wij het werk van de journalisten niet onmogelijk willen maken, anders zouden er ook geen press statements en press releases zijn”. “Dit is een heel groot bezoek voor Suriname, het betekent heel veel en het zou jammer zijn, dat we het laten overschaduwen door een toon aan te slaan die persé niet hoeft maar ook niet strookt met de realiteit.”

PK

error: Kopiëren mag niet!