Verhoging belastingvrije grens mogelijk door financiele meevaller Staatsolie

De verhoging van de belastingvrije grens naar SRD 4.000, welke die met ingang van deze maand door
de regering wordt ingevoerd, is mogelijk vanwege een financiele meevaller van Staatsolie Suriname.
Loontrekkers met een brutosalaris tot SRD 5,900 zullen ingaande eind van deze maand tussen de
SRD 179 en SRD 614 meer aan besteedbaar inkomen overhouden. Door deze
koopkrachtversterkende maatregel naar de werkende klasse toe zal de overheid maandelijks rond
de SRD 31 miljoen minder aan belastinginkomsten binnenkrijgen.

Het gat op de reeds krappe begroting van de overheid zal worden gedicht uit een deel van een financiele meevaller van Staatsolie Suriname.

President Chandrikapersad Santokhi zei eind oktober vorig jaar dat uit een financiele meevaller van Staatsolie van ruim US$ 90 miljoen, de overheid voor het einde van het afgelopen jaar US$ 70 miljoen zou ontvangen. De helft hiervan gaat volgens de president terug naar de samenleving als koopkrachtversterking. De andere helft van de US$ 70 miljoen zal worden gebruikt “voor ontwikkeling van projekten in alle distrikten om ontwikkeling te brengen en werkgelegenheid te creeren”, zo zei Santokhi.

Staatsolie bonus US$ 90 miljoen
De financiele meevaller van Staatsolie was volgens de president niet gepland. Het bedrag van US$ 90
miljoen komt door inschrijvingen van oliegiganten in de nieuwe blokken voor de kust. Zij hebben
bonus betaald. Ter gelegenheid van de opening van een middelbare school op Moengo eind oktober
vorig jaar zei Santokhi dat het volk zware offers heeft gebracht en dat de regering dat ook voelt.
“Daarom gaan wij het volk niet in de steek laten”, zei de regeringsleider toen.

Uit de financiele meevaller verkregen van Staatsolie wordt ook een ander financieel gat op de
overheidsbegroting gedicht. De 10 % solidariteitsheffing die per februari 2021 werd ingevoerd voor
de hogere inkomensgroepen en van tijdelijke aard was, is per 1 januari 2022 ook komen weg te
vallen. Het gaat hier om een bedrag van ruim SRD 218 miljoen.
De verhoging van de belastingvrije grens naar SRD 4.000 welke in het Tripartiet Overleg is
overeengekomen (Sociaal Akkoord) is een tussentijdse maatregel. Ondertussen wordt er gewerkt
aan het vaststellen van defintieve belastingschijven. Ook aan de invoering van BTW wordt thans
gewerkt. De nieuwe belastingschijven en de BTW moeten per 1 juli 2022 ingaan. De BTW komt in de
plaats van de Omzetbelasting (OB). Deskundigen zijn thans drukdoende financiele doorberekeningen
te maken.

IMF kijkt mee
In het met het IMF overeengekomen actieprogramma is de invoering van BTW één van de belangrijke
punten. Volgens de tijdslijn moet uiterlijk in de maand maart de wet BTW door de Nationale
Assemblee goedgekeurd zijn. Een van de hoofddoelen van het IMF-programma is om de
overheidsbegroting op een duurzaam houdbare niveau te houden. Het begrotingstekort moet in het
jaar 2024 teruggebracht zijn naar 4,5% en de inflatie naar 12%. Het afgelopen jaar is de inflatie
boven de 60 % geweest. Voor dit jaar wordt gestreefd de inflatie naar rond de 26% te brengen. De
inkomsten en uitgaven op de staatsbegroting wordt vanwege het IMF-programma heel scherp in degaten gehouden.

De geldgroei (geld in omloop) mag volgens het IMF-programma niet hoger zijn dan
de nominale groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Loonrondes zullen volgens het IMF
programma dusdanig verspreid moeten worden zodat er geen “breach” plaatsvindt van de geldgroei
“targets”. De huidige Termijn Deposito’s veilingen van de Centrale Bank van Suriname moeten tegen deze achtergrond bezien worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!