Het lintje verliest zijn waarde

Een lintje of decoratie krijgen is een fenomeen dat elk jaar in vele landen plaatsvindt. Het is een mooi gebaar naar een medemens. Om een lintje te krijgen, moet je echter langere tijd een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vrijwilligers die zich jarenlang inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg enz. kunnen een lintje verdienen. Het kan ook zijn dat iemand een betaalde baan heeft, maar die baan op een hele bijzondere manier invult. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wat normaal gesproken wordt verwacht van iemand in zo’n functie. Het gaat er dan wel om dat die werkzaamheden niet alleen goed zijn voor de onderneming of instelling waar iemand werkt, maar ook voor de samenleving. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die zich inspant om mensen met een beperking in dienst te nemen. Wie iets heel dappers doet, bijvoorbeeld met gevaar voor eigen leven iemand uit het water redden, kan daarvoor ook een onderscheiding krijgen. De mensen zetten zich in voor de samenleving, zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Het mooie van de lintjes is dat ze kunnen neerdalen in alle sectoren en geledingen van de samenleving. Iedereen kan ervoor in aanmerking komen, mits hij of zij wordt voorgedragen door mensen die oog hebben voor de maatschappelijke inzet van de betrokkene.                                                                      Het is alleen maar toe te juichen als er in onze verharde maatschappij ruimte is voor schouderklopjes, complimenten en waardering.

Ook in Suriname vindt dit mooie gebaar elk jaar weer plaats. Ik ga ervan uit dat ook hier de uitverkorenen worden voorgedragen door mensen die hun verdiensten jarenlang hebben gadegeslagen. Dan worden de mensen die zijn voorgedragen door de Adviescommissie Surinaamse onderscheidingen beoordeeld. Er wordt nagegaan of de feiten die worden aangegeven kloppen en dan pas worden deze mensen onderscheiden.                                                                                                                     In de afgelopen jaren is er echter een verandering merkbaar die dit mooie gebaar zijn waarde laat verliezen. Er worden mensen gedecoreerd die het beslist niet verdienen. Ligt het aan de adviescommissie of is er sprake van vriendjespolitiek? Adviseert de adviescommissie verkeerd of moet deze commissie zich schikken naar de wil van anderen buiten de commissie? Deze verpaupering van dit mooie gebaar begon in de regeerperiode van de ex-president. Daar werden er vraagtekens geplaatst bij de decoratie van vele mensen.                                                           En ook bij de decoratie van 2021 werden er wenkbrauwen gefronst en waren er zelfs boze en verontwaardigde kreten te horen als, ‘hoe kan iemand die de samenleving meer kwaad dan goed heeft gedaan en zelfs heeft meegewerkt aan de amnestiewet een eremedaille krijgen?’ Het gevolg is dat de samenleving niet meer weet of ze waarde moeten hechten aan dit eervolle gebaar.                                                                             

Ook de decoraties die recent werden uitgedeeld op de 73 ste verjaardag van de VHP, brengen verwarring in de samenleving. Men vraagt zich terecht af of deze decoraties horen bij de VHP of een verlengstuk zijn van de algemene decoraties. Of er sprake is van verstrengeling van belangen? De VHP is een politieke partij en als die partij zijn mensen voor bewezen diensten wil bedanken door ze een medaille of lintje te geven, is dat een mooi gebaar. Maar dan moet er wel nadrukkelijk worden gezegd dat dit gebaar iets is van de VHP en dus niet valt onder het hoofdstuk van staatsonderscheidingen. De Adviescommissie Surinaamse onderscheidingen had geadviseerd om de onderscheidingsmomenten gefaseerd uit te voeren en dat schept in dit geval de verwarring in de samenleving. Men vraagt zich terecht af of deze onderscheidingen een verlengstuk zijn van de onderscheidingen die eerder in 2021 hebben plaatsgevonden of dat ze vallen onder het hoofdstuk politieke partij VHP. Als duidelijk wordt aangegeven dat dit stukje apart hoort bij de VHP en dat de kosten door de politieke partij worden gedragen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Als deze politici zich in het verleden als burger op een bijzondere manier voor het land hebben ingezet, mag dat ook beloond worden met een lintje maar dan niet op de verjaardag van de partij. Dat schept slechts verwarring.

Een fout maken is menselijk. De commissie kan bij het voordragen een fout hebben gemaakt en toch zijn de mensen die deze onderscheidingen accepteren de echte schuldigen van de ontstane verwarring. Hij die weet dat deze gang van zaken foute boel is en toch het lintje of speldje accepteert, is verkeerd bezig. Men kan zijn waardering uitspreken over dit gebaar en toch weigeren mee te doen aan dit gebeuren. Men kan corrigerend optreden door aan te geven dat men het speldje graag wil accepteren, maar dan in een ander context, namelijk in die van de politieke partij. Het is een kwestie van integriteit of innerlijk fatsoen.

Change the minds, not the gesture

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!