Een oproep tot vrede

Landgenoten, president, vice-president, regering van suriname, nationale assemblee, rechterlijke macht,

Als een door God geroepene, afgevaardigde van Jezus Christus doe ik hierbij een oproep tot vrede. Als wij kijken naar de situatie in het land zien wij dat veel fout gaat in de regering en veel niet lukt om het leven voor de burgers makkelijker te maken. Daarenboven zien wij ellende op ellende, armoede vergroting, zeer ernstige verruwing van de samenleving. Terwijl over het algemeen ons land lijkt te verworden tot een Sodom en Gomorra waar iedereen maar kan doen wat hij of zij wil en alle regels van wet en recht, normen en waarden aan hun laars lappen zonder dat er opgetreden wordt.

Wat er nu in Suriname gebeurd is een fractie van wat in de lucht boven ons land hangt.

Voor ons om hier rustig te kunnen leven met ons gezin en familie moet er rust en vrede zijn in het land. Ik zag in een nachtgezicht: “een vreselijke oorlog gaande boven Suriname, oorlogsvliegtuigen, zware donkere wolken en wereldmachten kwamen zich ermee bemoeien met nog zwaardere gevechtsvliegtuigen. Er heerste angst en beven beneden in Suriname. Er was nergens politie om het volk te beschermen of militairen om het land te beschermen. Ieder moest voor zichzelf zijn familie in veiligheid brengen. Ik zag veel burgers met wapens die de mede burgers bedreigden. De regering was gevallen.”

Ik blaas de bazuin, ik laat een waarschuwing uitgaan, ik laat een oproep uitgaan. Ik laat aan de regering en volk van Suriname weten dat God niet blij is met de manier waarop wij dit land beheren.

Suriname is bezig af te glijden in een afgrond van bandeloosheid, wetteloosheid en chaos. Indien de regering, het volk van Suriname, maar nog meer de geestelijke leiders( de ecclesia) niet inzien dat er een wanorde bezig is te komen over het land, het er voor ons niet mooi  uitziet.

God, is heel boos over wat wij samen van dit land hebben gemaakt.

Kan God ons verlaten? Als wij Klaagliederen 5:20 en Psalm 44:24 lezen zien wij dat zulks wel kan. In deze teksten wordt immers de vraag gesteld waarom God hen heeft verlaten.

De vraag is nu waarom doet God dat? Wie het boek Klaagliederen leest zal heel snel de reden vinden van dit waarom. Het volk zat neer bij de puinhopen van vergane glorie. Hun roeping om een heilig volk te zijn waren ze uit het oog verloren. De zonde had hun dingen laten doen waarin God Zich niet kon terugvinden. Hij kon dit niet aanzien en keerde hen de rug toe. Dit was dus het gevolg van hun keuzen en levensstijl.

En hoe nu verder? Het is belangrijk dat niet alleen het volk maar meer nog haar leiders waarachtig Godvrezende mensen zijn. Leiders en volk zullen zich van afgoderij moeten keren en Hem om vergeving moeten vragen en vervolgens het goede doen. Jesaja 59:2 zegt het zo treffend “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”.

Is er hoop? Ja, maar alleen als wij:

1. Ons afwenden van dit duister pad (afgoderij en onreinheid) waarop wij zijn beland;

(2 Korintiers 6:14-15) want gerechtigheid heeft niets gemeen met wetteloosheid c.q. het licht heeft niets gemeen met de duisternis.

2. Hem om vergeving vragen dan mogen wij zegen verwachten want die belofte heeft Hij ons gedaan in Jesaja 54:7 “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen”.

Het is duidelijk; wanneer er geen afgoderij maar berouw en gerechtigheid is, dan draait God Zich om en kan het volk rekenen op voorspoed.

Ik doe een oproep tot vrede, tot neerleggen van de geheime agenda’s van de regering toppers. Die agenda’s die niet voor het volksbelang zijn, maar voor uw eigen enge belangen. Die agenda’s die uitvoering van zaken vragen voor familie, vrienden en partijpolitieke machtigen. Zet ze op de brandstapel.

Laat ons samen met heel het volk een nationale agenda opzetten, nu het nog kan. De muren tussen politieke partijen neerhalen, de muren tussen kerken neerhalen en samen Suriname weer opbouwen.

Landgenoten, ik doe een oproep tot vrede!

Landgenoten, ik doe een oproep tot voorkomen van een oorlog!

Het zal erger zijn dan wat u ooit hebt meegemaakt in Suriname. Wij zitten samen op een “tijdbom” ! Er is geen tijd voor enge partij politieke belangen.

Suriname heeft een nationale politiek nodig!

Alsnog een Godvrezend en voorspoedig nieuwjaar toegewenst.

Pastor Kitty Astwood-Olff

In Christus verbonden.

error: Kopiëren mag niet!