VHP lanceert tweedelig strategie richting 2025 op 73ste jaardag partij

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) bestaat 73 jaar. De oranje partij heeft bij de gelegenheid haar verkiezingscampagne voor 2025 gelanceerd. Chandrikapersad Santokhi, de voorzitter van VHP: “Ik feliciteer de Surinaamse gemeenschap, maar meer nog in het bijzonder de leden en sympathisanten van de VHP, met het 73-jarig bestaan van de partij.” 

Bestaansrecht bewezen

De partij werd opgericht op 16 januari 1949, onder de naam “Verenigde Hindostaanse Partij” (VHP), en onderging in 1973 naamsverandering in “Vooruitstrevende Hervormings-Partij”. 

De partij werd toegankelijk voor alle Surinamers ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk en is uitgegroeid tot de grootste nationale partij van Suriname. “De VHP vervult een leidende rol in de ontwikkeling van Suriname en bouwt aan een welvarend Suriname, door ondernemerschap te bevorderen en hard en eerlijk te werken aan een goede toekomst voor ons geliefd land Suriname. Dankzij eenheid in verscheidenheid, heeft de VHP 73 jaar stand weten te houden en haar bestaansrecht bewezen. De VHP is uitgegroeid tot de grootste nationale partij van Suriname, door te werken aan een nieuwe en solide VHP, door te verbinden aan inspirerend en duurzaam leiderschap”, aldus Santokhi. 

Bloemenhulde voor wijlen Lachmon 

In het VHP-partijcentrum werd in hoofdbestuur verband een dankdienst gehouden. Er vond ook een bloemenhulde plaats bij het beeld van wijlen Jaggernath Lachmon, voormalig VHP-voorzitter en voormalig parlementsvoorzitter, op het terrein van de Olifant. De VHP heeft op deze dag ook haar eigen tv-station gelanceerd, te weten op kanaal 7.7 Verder is de website opnieuw gelanceerd. 

Strategie 2025

De VHP-topman maakte ook de VHP Strategie 2025 bekend. “We moeten nu targets stellen en  gaan werken. De VHP Strategie 2020 heeft gewerkt, we zijn de grootste partij geworden met 20 zetels en hebben regeer verantwoordelijkheid verworven”, zei Santokhi. Volgens hem zal het succes van de VHP Strategie 2025 afhangen van twee belangrijke trajecten, te weten het VHP-traject en het regeer traject. De diversiteit in beleid en de landelijke positionering in alle tien districten wordt voortgezet. De Orange Movement zal doorgaan. Santokhi zei ook: “Vandaag is het precies 1,5 jaar dat wij regeren en in ‘no time’ zijn een Herstelplan, Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP), begroting en jaarplan geproduceerd door de regering op nationaal niveau. Op internationaal niveau hebben we het vertrouwen van de wereld teruggewonnen.

Clustering

Santokhi stelde ook dat er 12 beleidsdomeinen komen, waarop er geconcentreerd zal worden. “Er zal geregeerd worden met clusterteams van ministers. De ministers zullen nu meer moeten doen dan hun eigen ministeries beheren. Daaronder komen de technische mensen en task forces die de uitvoering van de programma’s moeten ondersteunen. Het  Herstelprogramma, uitvoeren van het IMF-programma, invoeren Anti-Money Laundering-programma, uitvoeren Tripartiet Akkoord, implementeren Sociaal Vangnet, veiligheid, ontwikkelingsprojecten zijn allemaal onderdeel daarvan. Voorzitter Santokhi stelde ook dat de interne communicatie binnen de partij te zullen oppakken.

“De eerste 1,5 jaar in de regering was een beetje onrustig. Maar nu zijn we zover om zaken aan te pakken. We gaan weer naar de buurten en de Meet the People-campagne herstarten”, sprak de president tevens VHP-leider.

SAM

error: Kopiëren mag niet!