De Ere Orde verliest zijn glans….

Het is presidentieel gebruik dat zo nu en dan landgenoten die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het land, door de president van het land worden onderscheiden, in het zonnetje worden gezet, met een mooie betekenisvolle orde. Personen die met een dergelijke orde worden geëerd voelen zich werkelijk geëerd en dankbaar. Onderscheiden worden met een orde is uniek, het is ook een unieke aangelegenheid en zo’n aangelegenheid moet dan ook uniek blijven en plaatsvinden rond bijzondere dagen, zoals de viering van onafhankelijkheid.

President Chandrikapersad Santokhi lijkt echter de traditie rond het onderscheiden van personen met een bijzondere ere orde enigszins geweld aan te doen. Immers, hij heeft zaterdag zo’n 30 leden van de partij, waarvan hij voorzitter is, gemeend te moeten eren met een ere orde. Dit ter gelegenheid van het 73-jarig verjaardagsfeestje van de partij, de VHP.

Het staatshoofd zei zaterdag, dat de gedecoreerden blijk hebben gegeven van jarenlange bijzondere verdiensten aan de VHP alsook aan land en volk. “Met enorme gedrevenheid, ijver, trouw en doorzettingsvermogen zet u zich in voor de partij. Uw bijdrage aan de VHP, land en volk is van grote waarde en kenmerkt zich door loyaliteit, beschikbaarheid en betrokkenheid. Het is alom bekend dat velen onder u zich ook onvermoeibaar inzetten op sociaal maatschappelijk gebied.” Volgens het staatshoofd verdient deze positieve ontwikkeling navolging. Hij zegt dat personen die zich op uitzonderlijke wijze toegewijd en liefdevol dienstbaar hebben gemaakt voor land en volk gewaardeerd moeten worden. “Met de onderscheidingen en ere-orden wordt tot uitdrukking gebracht uw bijzondere ijver en trouw bij het vervullen van uw plichten op diverse niveaus binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.”

Het waren mooie woorden en de president legde wel heel gemakkelijk een link tussen hetgeen de gedecoreerden voor de partij hebben betekend en voor land en volk. Maar, wie heeft de decoraties uitgedeeld? Was het de president van het land of was het de voorzitter van een politieke partij? In ieder geval zat de pet niet goed.

De vraag kan gesteld worden of deze recente decoratie niet de glans van de Ere Orde wegneemt. Velen zullen zich afvragen of dit niet weer een zoveelste uiting is geweest van het zo langzamerhand standaard geworden ‘friends & family’ binnen de huidige regering. Immers, waarom ga je als president van het land, feitelijk als partijvoorzitter, partijgenoten decoreren? Hebben vorige presidenten dit ooit gedaan? Hebben vorige presidenten ooit als president partijgenoten op deze wijze in het zonnetje van land en volk geplaatst?

Natuurlijk zullen de nu gedecoreerden, waaronder ook een paar VHP-Assembleeleden, zich verdienstelijk hebben gemaakt, ook voor land en volk. Dat zal geen twijfel lijden. Maar, om al deze personen juist nu en in verband met een nietszeggend verjaardagsfeestje van de VHP – wat is immers een 73-jarige jaardag – te decoreren heeft veel weg van een presidentieel oranje feestje, van ‘friends & family’.

Is nu het wachten op een geel feestje? Zijn er geen andere binnenkort jarige partijen waarbinnen leden zich ook verdienstelijk – en wellicht verdienstelijker – hebben gemaakt voor hun partij en voor land en volk?

Laat de Ere Orde een eer blijven, laat het zijn glans en unieke karakter behouden en ga de Orde niet verkwanselen voor partijpolitieke doeleinden en feestjes.

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!