Werkgroep 46 jaar Staatkundige Onafhankjelijkheid overhandigt eindverslag aan president

De voorzitter van de werkgroep 46 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, Stanley Dijksteel, heeft zaterdag het evaluatieverslag, inzake de herdenking van 46 jaar Srefidensi, aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd. Naast het evaluatieverslag werd ook een naslagwerk met alle stukken en overzichten van financiële onkosten overhandigd aan de president. Het staatshoofd kreeg ook een cd van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) met de programma’s en opnames rond 46 jaar Srefidensi.

Voorzitter Dijksteel geeft aan, dat het verslag ook belangrijk is voor commissies die in het vervolg belast zullen worden met de herdenking van de onafhankelijkheid. Het zal naar zeggen van de voorzitter inzicht bieden hoe en op welke manier efficiënter te werk te gaan.

Tijdens de ontmoeting met de leden van de commissie heeft president Santokhi zijn tevredenheid geuit over het werk dat verricht is.

De commissie heeft verder ook aanbevelingen en adviezen uitgebracht ten aanzien van de herdenking. Er is een adviesschrijven overhandigd aan de president, waarin geadviseerd wordt de parade en het defilé terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm hoe het eerder was en beschreven is in de Grondwet.

error: Kopiëren mag niet!