Clusterteam ministers kijk in aanpak Covid ook naar ‘maatschappelijke omstandigheden’

Het doel van de intensievere aanpak die de regering recentelijk heeft ingezet, is om de effecten van de vijfde Covid-19-golf te mitigeren. Rekening houdend met de zorgcapaciteit moet deze aanpak ook ervoor zorgen dat alle instanties, belanghebbenden en zorginstellingen voldoende toegerust zijn en in staat om mee te helpen bij het verlichten van de effecten van Covid-19. Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) afgelopen donderdag in de Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman is voorzitter van het cluster van ministers die binnen de Ministerraad verantwoordelijk is voor de analyse en monitoring alsook het nemen van acties met betrekking tot alles dat te maken heeft met Covid-19 en de impact daarvan op de samenleving.

Dit team heeft, aldus de bewindsman, ook met specifieke belanghebbenden, stakeholdersorganisaties en het bedrijfsleven regelmatige ontmoetingen om vast te stellen wat de stand van zaken is. “Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de medische situatie – in deze de opinie van het Outbreak Management Team – maar ook naar de maatschappelijke omstandigheden. 

Minister Ramdin zei, dat in overleg met het ministerie van Volksgezondheid het traject van het zoeken naar steun internationaal, bilateraal en multilateraal wordt voortgezet. Bilateraal met de landen, waarmee Suriname goede relaties onderhoudt en multilateraal met regionale organisaties. Op bilateraal gebied wordt assistentie verkregen van Nederland, terwijl buurland Brazilië recentelijk ook vaccins heeft aangeboden.

Multilateraal wordt de relatie met de PAHO gecontinueerd, zowel met betrekking tot beleid als met betrekking tot vaccins, waarvan de leveranties op regelmatige basis plaatsvinden. Met de regionale gezondheidsorganisatie CARPHA (Caribbean Public Health Agency) is er intensief contact met betrekking tot de regelgeving, analyse, trends en de gezamenlijke aanpak met betrekking tot Covid-19.

error: Kopiëren mag niet!