MinOWC kom uit je nest

De wijsheid: ‘Huisvesting en thuissituatie van leerkrachten, scholieren en studenten zijn medebepalend bij goede school- en onderwijsresultaten’, werd getoetst tijdens oriëntatie en buurtgesprekken in Paramaribo-Noord en -Zuid. Leerkrachten, scholieren en ouders aan het woord over de loop van het onderwijs dat door Covid-19 wordt belemmerd.                                        

Schoolopdrachten

“Als student krijg ik schoolopdrachten die in groepjes van drie, vier of vijf van ons worden uitgevoerd. Om elkaar te ontmoeten om de onderwerpen door te nemen te studeren en onderzoek te verrichten moeten wij uit huis. Vanwege Covid-protocollen kunnen wij niet terecht in openbare ruimten zoals bibliotheken terecht. Wij zijn daardoor verplicht om beurtelings bij een van ons thuis samen te komen”

Thuissituaties verschillen

“Dat op zichzelf is geen probleem zijn. Maar het veelal ontbreken van hulpmiddelen zoals computer en internetaansluiting is een struikelblok. De thuissituaties verschillen. De een heeft het beter dan de ander. Ik bijvoorbeeld kan mijn vrienden en medestudenten niet thuis ontvangen. Niet dat ik mij schaam me, want ik steel niet. Wij leven bij mij thuis op elkaar, zonder luxe met de wc achter op het drassige erf. Dat wil niet zeggen dat ik niet uitmuntend presteer op school.”

Ivoren toren

“Gezegd wordt, dat op het ministerie van Onderwijs wetenschappelijk te werk gaat. Het onderwijs wordt vanuit een ivoren toren door een kleine groep gecommandeerd. Niet dat ik wetenschappelijke uitgangspunten en theorieën aan de kant schuif, maar zij houden zich niet bezig met praktische zaken en details die het dictaat uit van het ministerie haast onuitvoerbaar maken.”

Slagvaardigheid

“MinOWC moet uit haar nest komen om het onderwijs te verbeteren. Schoolruimten openstellen, computers, internet en benodigdheden beschikbaar stellen zodat er slagvaardiger te werk wordt gegaan”. 

HD

error: Kopiëren mag niet!