Veel issues gezondheidszorg

Gisteren is in DNA een debat gehouden over de covid-situatie in Suriname. Er is veel gezegd buiten covid-19. Er is veel kritiek geuit op de minister van Volksgezondheid (VGZ). Vooraanstaande politici hebben moeite om zich aan de regels te houden, is gezegd in DNA. Dat zal dan ertoe leiden dat de burgerlijke ongehoorzaamheid gaat toenemen. Er wordt nog steeds ernaar verwezen dat de minister tijdens de derde golf op vakantie is gegaan. Dat heeft puur te maken dus met de politiekvoering en niets met de huidige situatie. We zitten nu in de 5de golf die erop lijkt snel een piek te hebben bereikt. Er is in DNA gezegd dat het wereldwijd bewezen dat het virus veel groter is dat het zich zal muteren en dat er mutaties zullen ontstaan bij de niet-gevaccineerde landen. Er is aangegeven dat er 10 keer sneller wordt gevaccineerd in de rijke landen. We hebben in Suriname inderdaad de keuze tot 3 vaccins. Er zijn 11 verloskundigen besmet en dat zal effect hebben op de zorg. In DNA is benadrukt dat er keuze-ongelijkheid is in de wereld. Er zijn landen waar er nog steeds geen vaccins ter beschikking zijn zodat de burgers daar niet gevaccineerd kunnen worden. Er is aangegeven dat er een WHO-richtlijn is gegeven dat de regeringen van de landen ernaar streven om een vaccinatiegraad van 70% van de bevolking te vaccineren. Suriname is niet op dit niveau. Het punt van de ingetrokken gezondheidskaarten is wederom aangehaald en dat 120.000 kaarten zijn ingetrokken. Er is terecht ook gevraagd waarom het clusterteam geleid wordt door de minister van Bibis. De wet zou aangeven dat er een crisisteam zou zijn, niet een clusterteam. In de wet zou staan dat de vp ook in het crisisteam moet zitten. Er is beloofd dat een onderminister ingesteld zou worden op Volksgezondheid die zou helpen om het covid-beleid te trekken, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De testbereidheid in het binnenland zou heel laag zijn en onder andere zou het ook te maken hebben met het niet beschikbaar zijn van testmateriaal in voldoende mate. Er zijn inderdaad burgers die niet gaan testen en aangeven dat men gewoon een griep heeft. De testbereidheid in bepaalde gebieden kan niet zonder de betrokkenheid van de lokale krachten zoals het traditioneel gezag. Maar er zou ook een situatie zijn dat bij bepaalde stations de resultaten binnen 2 uren medegedeeld worden en bij sommige stations binnen 2 dagen. In de tussentijd kunnen dus besmettingen optreden. Lokaal moet er ook aandacht zijn voor de zorg en in DNA is aangegeven dat de door de vorige regering gerehabiliteerde of gebouwde ziekenhuizen te Atjoni en Marwina ziekenhuis, door deze regering worden verwaarloosd. Wat de ene regering bouwt zou door de andere regering zijn verwaarloosd. Opvallend is dat is beweerd dat het MMC te Nickerie met grote schulden is overgenomen door een nieuw management. Er zou USD 40 miljoen schuld zijn overgenomen en de schuld zou zijn genomen om het ziekenhuis te Atjoni te bouwen. Dat ziekenhuis zou door de natuur worden overgenomen. Marowijne zou ook geen huisartsen hebben en dat het zo wordt getolereerd is een onbegrijpelijke zaak. Deze zaken belanden niet in de media en de vraag is hoe de burgers dan het leven doorbrengen. Is het zo dat in deze gebieden men eerder naar de dresiman gaat? De zaak van de Cubanen is ook aan de orde gekomen. Die zijn terug naar hun land. Het was beloofd dat de Cubanen niet zouden vertrekken, maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. De vraag is gesteld of door het vertrek van de Cubanen de gezondheidszorg in gevaar is gekomen. Ook zou in delen van het binnenland er geen apotheken zijn. De mensen zouden voor medicijnen helemaal naar Paramaribo moeten komen en dat is inderdaad een zeer kwalijke zaak. Ook zou door de regering een heleboel medicijnen van de klapper zijn gehaald. De burgers moeten voor deze medicijnen zelf betalen ondanks ze verzekerd zijn. En inderdaad is dan de vraag of er medische zorg of niet is in het binnenland. En zijn de voorzieningen voldoende. Interessant was ook de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de alternatieve geneeswijze, namelijk de dresimans in Suriname. De vorige regering had een aanzet gegeven om deze genezers een bepaalde status te geven. Wordt dat beleid voortgezet of niet? Ook zou de huidige regering een commissie hebben benoemd die zou kijken naar de verschillende middeltjes die in gebruik zouden zijn. De stand van zaken van deze middeltjes is niet bekend. Maar de genezers zouden terughoudend zijn om hun middeltjes aan te bieden voor onderzoek. Wat is dus eigenlijk het beleid van de regering wat betreft de middeltjes. En weer is in DNA verklaard dat er geneesmiddelen in Suriname bestaan die burgers genezen tegen covid. Dat betekent dus dat de vaccinatie niet nodig is. Het lid Asabina getuigde dat hij door kruiden is genezen. Op dit stuk moet er dus meer voorlichting komen.

error: Kopiëren mag niet!