SRD 700 miljoen aan TD’s geveild

Tijdens de wekelijke Termijn Deposito (TD) veilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) woensdag 12 januari is een totaal bedrag van SRD 700 miljoen tijdelijk uit het bankensysteem gehaald, te weten SRD 400 miljoen voor 1 week en SRD 300 miljoen voor 1 maand. Het prijskaartje oftewel de rente is respectievelijk 75,2% en 78.9 procent. 

Afgelopen woensdag zijn ook de 1 weekse TD beleggingen van de algemene banken van vorige week verlopen, dus die zijn vermeerderd met rente weer in het bankensysteem terecht gekomen. Deze week, op vrijdag 15 januari, verloopt ook de 1 maandse TD van 15 december 2021. 

Op dit moment (periode 12 – 19 januari) is een bedrag van ruim SRD 1,5 miljard aan overliquiditeit uit het bankensysteem gehaald. Bij de komende wekelijkse veiling van 19 januari, zullen weer TD’s verlopen en het geld vermeerderd met rente komt dan tijdelijk weer terecht in het bankensysteem, om vervolgens vaak direct door de banken weer in TD te worden belegd 

Het is de vraag hoe groot het bedrag zal zijn dat de CBvS de komende TD op veiling gaat zetten, en of de algemene banken dat ook volledig zal opbrengen (bieden) en tegen welke rente. Uitgaande van de trend van de afgelopen 12 weken lijkt het erop, dat de CBvS ernaar streeft om steeds een geldvolume van gemiddeld SRD 1,5 miljard te binden. 

Het hoogste bedrag dat de CBvS op enig moment uit het bankensysteem heeft gehaald is rond de SRD 1,7 miljard op 31 december. De CBvS wil wekelijks met de TD veilingen een bepaalde volumedoelstelling behalen voor het binden van overtollige liquiditeiten bij de banken. Het doel van deze monetaire operatie is om te voorkomen dat vanwege de overtollige SRD’s een te  grote vraag gaat ontstaan naar valuta, waardoor een opwaartse druk ontstaat op de wisselkoers en daarmee de inflatie.

Kritiek

De kritiek uit verschillende geledingen van de samenleving op deze openmarkt operatie van de CBvS concentreert zich onder andere rond het enorm hoge prijskaartje dat eraan hangt. De algemene banken hebben sedert de wekelijkse TD veilingen eind juli 2021  zijn geïntroduceerd tot nu toe in de buurt van SRD 247 miljoen aan rente verdient. “Zonder enige inspanning” wordt aangevoerd. Zelfs de term monetaire financiering wordt in de mond genomen, omdat niet duidelijk is uit welke begrotingspost van de CBvS dit bedrag wordt betaald. 

Het totaal aan renteopbrengsten van de banken stijgt wekelijks. Alleen de banken worden er goed van, zonder dat de samenleving, inclusief de productiesector, er enig voordelen aan hebben. Volgens critici gaat men uit van de veronderstelling, dat de overtollige liquiditeiten alleen bij de banken liggen. “Maar daarbuiten in de samenleving zit er ook geld”, stellen critici. Ook de door CBvS gehanteerde term “afroming” vindt men onjuist. Het is geen afroming, omdat het geld dat middels de TD veilingen voor slechts voor 1 week, 1 maand en 3 maanden wordt “gebonden”. Daarna komt het geld weer in het bankensysteem terecht, om vervolgens vermeerderd met rente weer in TD’s  te worden belegd waarvoor er weer hoge rentes moeten worden betaald aan de banken. Indien de trend van gemiddelde rente van 75 % blijft aanhouden, en uitgaande van een veronderstelling dat de CBvS een gemiddelde geldvolume van steeds SRD 1,5 miljard wil binden, zullen de renteopbrengsten van de banken per eind december 2022 rond de SRD 1,3 miljard komen te liggen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!