Leerstoel Fysiologie met nadruk op Homeostase

De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft woensdag de leerstoel Fysiologie met de nadruk op Homeostase geinstalleerd. Ter gelegenheid hield dr. Robbert Bipat de inaugurele rede getiteld “Factoren die het behoud van de homeostase in het menselijk lichaam bevorderen – Een Fysiologisch Concept” en aanvaardde daarmee het hoogleraarschap in de leerstoel.

Homeostase staat voor een constante toestand van evenwicht. In dit geval spreken we van een constant houden van fysische, chemische en biologische factoren in ons lichaam. De homeostase kan steeds verstoord worden wanneer de input of output van een van deze factoren verandert. Oorzaken voor verstoring zijn onder andere voeding, klimaatverandering, microbiële infecties en inwendige verandering van orgaanfuncties zoals van het hart, de bloedvaten, endocriene organen of uitscheidingsorganen. Zolang de verstoring kan worden gecompenseerd en de homeostase behouden blijft, is het lichaam gezond. Wanneer de compensatiemechanismen tekortschieten, worden wij ziek en kunnen bij aanhouden daarvan ook nog sterven.

Voor wat betreft de voeding spelen de hoeveelheid, samenstelling en fysieke conditie van het voedsel een rol bij de verstoring van de homeostase. Klimaatverandering is een minder voor de hand liggende oorzaak voor verstoring van de homeostase. Volgens recente publicaties kan dit fenomeen leiden tot onder andere temperatuur gerelateerde ziekte en dood (zonnesteek), verandering van de microbiële samenstelling van onze darmen, verergering van aandoeningen van hart, vaten en longen en mentale stoornissen.

Deze voorbeelden zijn maar enkele die de basis vormen van onderzoekslijnen die vanuit de leerstoel zullen worden uitgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!