Huisartsen willen niet meer voor hongerloon werken

Huisartsen maken zich erg boos erover, dat de zorgverzekeraars SZF en de Survam (Staatsziekenfonds en Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen) lijken zich niet te willen committeren aan de uitkomst van een accountantsrapport dat heeft uitgerekend dat de verouderde abonnementstarieven van SRD 30 per patiënt, naar SRD 134 verhoogd moeten worden. De zorgverzekeraars willen slechts SRD 47 geven. Dat noemen huisartsen nog steeds een hongerloon. Het Huisartsenbedrijf (HAB) kan daarmee nauwelijks op een verantwoorde wijze gedraaid worden.

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft maandag in een persbericht gewaarschuwd voor een dreigende escalatie. Ze verwijst naar een schrijven van 29 december 2021 aan de zorgverzekeraars, waarin voorgesteld wordt om in afwachting van de uitkomst van het accountantsrapport alvast met een voorlopig werkbaar tarief te werken. Anders zou de dienstverlening per donderdag 13 januari niet gegarandeerd zijn. 

Uitvoering rapport

Ondertussen is het accountantsrapport uit. Volgens berekeningen daarin moet het abonnementstarief naar SRD 134 worden bijgesteld. Het pad van “voorlopig tarief” is derhalve verlaten. De VMS zou woensdagavond in ledenvergadering bijeenkomen om de te ondernemen stappen te bespreken. De stemming onder de huisartsen is dat het abonnementstarief uit het accountantsrapport wordt geïmplementeerd. De VMS en de zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een accountant aangetrokken om de tarieven van de huisartsenpraktijken te berekenen. Ook was afgesproken dat partijen zich aan de uitkomst van het accountantsrapport zouden committeren. De zorgverzekeraars lijken zich niet aan die afspraak te willen houden, zegt een huisarts aan Dagblad Suriname. 

Het probleem rond abonnementstarieven tussen de huisartsen en de zorgverzekeraars speelt al jaren en is helemaal bekend bij de regering. De huisartsen individueel en de VMS als belangenorganisatie hebben in de afgelopen jaren herhaaldelijk om aanpassing van de tarieven gevraagd. Door aanhoudende devaluatie is het tarief omgerekend in Amerikaanse dollar op enig moment van US$ 4,50 naar US$ 1,60 gedaald. Deze is in de afgelopen periode door de sterke inflatie verder omlaag gegaan. De huidige tarieven van respectievelijk SRD 30 voor SZF verzekerden en SRD 32 voor Survam verzekerden dateren van enkele jaren geleden. Deze tarieven zijn verre van toereikend om het Huisarstenbedrijf (HAB) op een verantwoorde manier draaiende te houden. Het leidt tot ernstige demotivatie en enorme stress onder de artsen vanwege de financiële verplichtingen voor de HAB’s, maar ook voor de huisartsen als persoon. Het levensstandaard van de arts als persoon is sterk achteruit gegaan. Deze situatie brengt met zich mee, dat ook de kwaliteit van de zorg naar de patiënten onder druk is komen te staan.

Op een vraag van DBS of eventuele acties van de huisartsen waarbij de poliklinieken tegen de  achtergrond van de Covid-pandemie gesloten worden, niet onverantwoord is zei een arts: “Als je geen geld hebt en niets meer kunt betalen en verantwoord de poli kan draaien, heb je geen keus! De verpleegkundigen zijn vertrokken en de OK’s draaien op 50% maar. Het probleem is bovendien al maanden bekend bij de president, de VP en bij de minister van Volksgezondheid en de Zorgraad. Daarnaast moet de arts ook eten en zijn privé leven bekostigen”.     

SS

error: Kopiëren mag niet!