Aanpak vaccinatiecampagne: gaat het om de gezondheid van de mens of om de druk op de zorgsector….


Zo langzamerhand begint het voor iedereen toch wel duidelijk te worden. Het ministerie van Volksgezondheid wijst al geruime tijd tijdens de vaccinatiecampagne op het belang ervan, van vaccineren, en doet steeds een klemmend beroep op niet-gevaccineerden zich alsnog te laten prikken. Maar, is het het ministerie op de eerste plaats te doen om de gezondheid van de mens, van de individuele burger, of gaat het wellicht ook om – het verminderen van – de druk op de zorgsector? Of met andere woorden, gaat het feitelijk om het tekort aan verplegend personeel en artsen en medisch specialisten? Een door de jaren heen door de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, zelf gecreëerd ernstig probleem.

Dat laatste lijkt het geval, immers in alle persconferenties van de gezondheidsautoriteiten wordt telkens de nadruk gelegd op het aspect van voorkomen van een toename van de werkdruk voor het personeel in de ziekenhuizen. Natuurlijk, wordt dat steeds naar voren gehaald, omdat het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team weten dat er een personeelstekort is in de ziekenhuizen. Verpleegkundigen en artsen en medisch specialisten vertrekken en zoeken hun heil elders, in vooral het Caribisch gebied. Ze zoeken een beter salaris, minder werkdruk, minder stress. 

Niet van vandaag of gisteren

Maar, dat is niet iets van vandaag of gisteren. Het drijft al vele maanden aan de oppervlakte als een direct gevolg van het de afgelopen jaren door achtereenvolgende regeringen gevoerde beleid in de gezondheidszorg. Het personeel in de ziekenhuizen, van hoog tot laag, wil beter gewaardeerd worden, een beter salaris ook. En medisch specialisten worstelen al lange tijd met Volksgezondheid over tarieven en dat geworstel wordt nu en dan afgewisseld door een werkonderbreking, beraad ofwel een staking.

Alarmerend

Onlangs berichtte Dagblad Suriname al uitgebreid over het alarmerende probleem van een tekort aan kader in ziekenhuizen.  Rond de 17e september van vorig jaar zei de voorzitster van de Nationale Ziekenhuis Raad tevens algemeen directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, dat er niet genoeg verpleegkundigen en specialisten waren om alle mensen die Intensive Care en ziekenhuiszorg nodig hebben, op te vangen. Ze zei ook, dat topverpleegkundigen vertrokken zijn uit het land. “Er is onvoldoende gekwalificeerd personeel in de ziekenhuizen”, zei Redan tijdens een persconferentie van Volksgezondheid. 

En nu slaat zij weer alarm. Het begint op een compact disk te lijken met een paar krassen erin.

Begrotingsbehandeling

Het zou dit jaar beleidsprioriteit moeten zijn bij het ministerie van Volksgezondheid om eindelijk het ziekenhuispersoneel tegemoet te komen en daarmee te voorkomen, dat op een moment er slechts een handjevol verplegend personeel, artsen en medisch specialisten aanwezig is om adequate zorg te verlenen, en niet alleen aan Covid-19-patiënten. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zou bij de komende begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee zich hard moeten maken voor een fors bedrag op zijn begroting. Het is nodig, het is noodzaak en het is levensreddend. Zolang er geen extra geld wordt vrijgemaakt voor Volksgezondheid zal minister Ramadhin moeten blijven roeien met de riemen die hij heeft om de gezondheidszorg enigszins op een aanvaardbaar peil en het personeel tevreden te kunnen blijven houden.


Kortom, laat de gezondheidsautoriteiten werk maken van een beter beleid en in de vaccinatiecampagne de nadruk te leggen op de individuele gezondheid van de burger en niet langer de indruk wekken, dat niet-gevaccineerden de oorzaak zijn van een toenemende druk op het zorgpersoneel, omdat het merendeel van de Covid-opnames in ziekenhuizen zou bestaan uit niet-gevaccineerden.

Zinloos om na twee jaar pijlen te blijven richten op niet-gevaccineerden

Daarenboven weten de burgers, de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde na bijna twee jaar Covid-pandemie heel goed wat Covid-19 is en veroorzaakt. Het is zinloos om te blijven hameren op niet-gevaccineerden om zich maar vooral wel te laten vaccineren. Zij, die zich na twee jaren om moverende redenen niet (hebben) laten vaccineren, zullen zich vandaag de dag niet op andere gedachten laten brengen en helemaal niet met het argument om daarmee de druk op de zorgsector te verzachten. Het verzachten van die druk is enkel en alleen een verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid en niet van de individuele burger, de niet-gevaccineerde.

PK

error: Kopiëren mag niet!