Preshand Baldew somt verworvenheden op van regering Santokhi-Bunswijk in 1.5 jaar tijd

Als jongerenvoorzitter van VHP-Commewijne komt het mij voor, dat vaak de mindere positieve ontwikkelingen de media halen, ik denk hierbij vooral aan de “gaslighting by” social media. Niets is minder waar, door deze berichtgevingen worden vaak de positieve resultaten hierdoor overschaduwd. Om u in herinnering te brengen:

Op de eerste plaats heeft Suriname een ernstig financieel-economisch probleem overgenomen met duidelijk beleid om dit aan te pakken en getij te doen keren. Door prudent beleid van de huidige regering, is de financiële huishouding van het land binnen afzienbare tijd in balans gebracht; de vele schulden zijn inmiddels afgelost en voor de overige internationale schulden heeft er een herschikking plaatsgevonden, met als gevolg dat de IMF-lening is goedgekeurd in de maand december 2021. Dit houdt in dat er betalingssteun verschaft wordt aan de Centrale Bank van Suriname, waardoor de marktconforme koersen verder gestabiliseerd kunnen worden, met als gevolg dat de prijzen van consumptiegoederen zullen gaan dalen.

Deze regering heeft het voorts klaargespeeld dat Suriname op Ambassadeurs niveau, op het hoogste niveau vertegenwoordigd wordt. Nu de internationale banden worden hersteld wordt Suriname weer erkend als volwaardig lid van de internationale gemeenschap. 

Onder de gegeven omstandigheden is het deze regering ook gelukt die maatregelen te treffen om het leven van de gemiddelde Surinamer dragelijk te maken, hierbij kan gedacht worden aan de verhoging van AOV, AKB, extra toelage voor personen met een beperking, overbruggingssteun voor alle ambtenaren, ook mag het schooltassen project voor leerlingen en studenten niet vergeten worden.

Als bewoner van Commewijne prijs ik mij gelukkig dat het waterproject te La Liberté, die de regering miljoenen Euro’s heeft gekost, in Commewijne binnen één (1) jaar gerealiseerd is, waardoor groter deel van de bewoners van dit district voorzien zijn van schoon drinkwater. Ik ben trots op deze President die daad bij woord stelt, want dit had hij beloofd. Er is niets krachtigers dan being a man of your word!

De regering heeft uiteraard ook aan het onderwijs bevordert door middelbare scholen te bouwen in Moengo en Para. Al deze zaken zijn verricht onder zeer moeilijke financiële omstandigheden, maar dan nog bewerkstelligd. 

Met het bovenstaande heeft deze regering getoond dat zij binnen korte tijd veel verzet heeft en terdege de komende periode nog meer zal verzetten voor land en volk. 

Mr. Preshand Baldew

error: Kopiëren mag niet!