Volksgezondheid: ‘Niet alle antigeen testen zijn even betrouwbaar’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen periode vaak vragen gekregen over de toepassing van zelftesten voor Covid-19 in de thuissituatie. Het is inmiddels bekend dat er op diverse plekken in Suriname antigeen sneltesten voor de diagnostiek van Covid-19 worden verhandeld.

Alhoewel het Ministerie niet tegen de toepassing van thuis zelftesten is, worden wel de volgende aanbevelingen gegeven aan de samenleving:

  1. Niet alle antigeen testen welke verkrijgbaar zijn, zijn even betrouwbaar. Het is belangrijk dat voor de diagnostiek van Covid-19 er een betrouwbare test wordt gebruikt. Aan importeurs en/of bedrijven die antigeentesten verhandelen wordt dringend een beroep gedaan om slechts testen in te voeren en te verhandelen die voorkomen op de lijst van aanbevolen antigeentesten via deze link: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
  1. Om de betrouwbaarheid van het resultaat van een test te verhogen, adviseert het ministerie indien u over een test beschikt, om de test via de huisarts te laten uitvoeren. Op de huisartsen wordt een beroep gedaan om de uitvoering van de zelftest te laten plaatsvinden onder hun supervisie voor de bij hun ingeschreven patienten. Het resultaat moet daarna door de arts worden doorgegeven aan het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg) via de bekende methode.

Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een instructiefilmpje voor de juiste procedure van sneltesten.

Om de druk op de swabposten enigzins te verminderen, heeft het ministerie de Covid-19 swabposten bij het BOG en Tropclinic verruimd tot 20.00 uur ingaande maandag 10 januari. Bij klachten die duiden op Covid-19, wordt men gevraagd om zo snel mogelijk een swab te ondergaan. Met de verruiming wordt getracht om de drukte bij de swabposten en de daaraan gekoppelde crowding te voorkomen.   

error: Kopiëren mag niet!