Minister Levens ontvangt Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs

Op uitnodiging van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, heeft de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (B.I.O) op 6 januari een bezoek gebracht aan de minister en haar staf. Tijdens dit bezoek heeft de bond het wensenpakket aangaande de verbetering van de werkomstandigheden, inclusief de aanpassing van primaire, secundaire alsook noodzakelijke en additionele voorzieningen voor de inspecteurs bij het onderwijs gepresenteerd, aldus het ministerie in een maandag 9 januari uitgebracht persbericht

Enkele punten die vallen onder het wensenpakket zijn de rechtspositie van inspecteurs, behuizing van inspectie, evenals trainings- en opleidingsmogelijkheden.

Bondsvoorzitter Hugo Blanker heeft ook de kwestie van de blokkade tot het belminutenpakket, waarvan de inspecteurs in dienst van het ministerie gebruikmaken, besproken. De voorzitter ziet dit graag spoedig opgelost. Verder hebben de minister en de bond gesproken over het aanstellen van een Inspecteur-generaal, zodat zaken geordend lopen.

De minister heeft de bond meegegeven dat niet alles gerealiseerd kan worden, omdat het een integrale aanpak behoeft, maar er zal al gekeken worden naar de mogelijkheden voor een vervoerstoelage, kledingtoelage, verzekering bij diensthuizen en telefoontoelage.

De bond stelt het zeer op prijs dat de minister haar had uitgenodigd en op de hoogte heeft gebracht over de oplossing die de minister wenst te brengen in de werkomstandigheden van de onderwijsinspecteurs. De bewindsvrouwe heeft de bond te kennen gegeven, dat de deur van het ministerie altijd open staat voor nadere gesprekken.

error: Kopiëren mag niet!