Scholen blijven open

De bevoegdheid om scholen te openen en te sluiten ligt bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De minister en de directie van het ministerie hebben zaterdag met meerdere betrokkenen gesproken, waaronder de onderwijsbonden, zo meldt het ministerie zondag 9 januari.

Zij gaven aan dat de opkomst van de leerkrachten afgelopen vrijdag goed was. Zij zien geen reden tot het sluiten van de scholen. 

Het besluit van het ministerie is dat alle scholen voor basis, VOJ en leerjaar 9 maandag 10 januari, normaal open blijven.

De schoolleiders zullen verder zelf duidelijke gedetailleerde instructies geven zoals gebruikelijk is, omdat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen. 

Het ministerie doet een dringend beroep op leerkrachten, schoolleiders en ouders om de Covid-19 protocollen strikt na te leven. 

Dit betekent vooral, dat er niet meer dan 15 leerlingen per groep/klas op school mogen zijn en dat men naast de 1.5 meter afstand, bij aankomst op school de temperatuur meet. De handen dienen ontsmet te worden en men dient er op toe te zien dat elk één de mondkap op heeft. 

Het ministerie blijft PPE-materiaal naar de scholen toe distribueren en blijft in nauw contact met het ministerie van Volksgezondheid en internationale partners zoals het UNICEF die blijven adviseren scholen open te houden. 

error: Kopiëren mag niet!