Uit het dagboek van een consument: De slapte van het eerste kwartaal

Ik weet en heb nooit anders ervaren, dan dat de eerste 3 maanden van het jaar 90 slappe dagen zijn. Het langzaam op gang komen van het leven in een nieuw jaar heeft voor mij iets natuurlijks in zich. De lust om zich uit te leven is er net, als de koopkracht, minder nadat de feestmaand december is gevierd.

De kat uit de boom kijken

De zakelijke dienstverlening is aan het begin van het jaar altijd minder. Omzet en productie vallen terug. Ondernemers houden inventarisatie, evalueren en maken in voorbereiding op het nieuwe jaar plannen. De gang naar het IMF weegt loodzwaar. Er wordt op dit moment haast niet gedacht aan investeren. De kat wordt uit de boom gekeken.

Covid-19 blijft spoken

De Covid-19 pandemie blijft aan het begin van het jaar 2022 het leven verzwaren. Het aantal besmettingen stijgt, wat de kans op een aanscherping van maatregelen vergroot. De aanhoudende onzekerheid bemoeilijkt het herstel.

Het tweede kwartaal

Ik neem aan, dat als het grillige eerste kwartaal overbrugd is, er meer beweging zal komen in het land. Maar, de economische- en maatschappelijke problemen en de slechte financiële positie van bedrijven belemmeren en zullen moordend blijven. Het tweede kwartaal zal bepalend zijn voor wat er zich verder in het jaar zal afspelen in Suriname. Het is verwachtbaar, dat toenemende politieke spanningen, protesten, stakingen en andere vormen van verzet het herstel zullen tegenwerken.

HD

error: Kopiëren mag niet!