Traditioneel gezag Brokopondo en Matawai vervolgen bespreking met Rosebel

Het traditioneel gezag van Brokopondo en het Matawaigebied vervolgen op 24 januari de bespreking met de directie en de leiding van Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold over de bijdrage van de goudmaatschappij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Reeds geruime tijd heerst er onder de lokale gemeenschap grote ontevredenheid over hoe de goudmaatschappij  omspringt met gemaakte afspraken en harde toezeggingen. Vorige maand, op 13 december, heeft een delegatie van het traditioneel gezag een bespreking hierover gehad met de leiding van RGM, doch deze heeft “niets” opgeleverd.

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina van Brokopondo, die aan de zijde van het traditioneel gezag in de bespreking participeerde, zei toen daags na de bespreking tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) in het parlement ,dat “wij hadden gedacht dat de goudmultinational ook het belang en de noodzaak van goed en gezond nabuurschap zou inzien, onderkennen en dienovereenkomstig zou handelen”. Hij deelde het parlement mee, dat het traditioneel gezag na de vruchteloze bespreking met de directie van RGM besloten heeft in “diep beraad” te gaan. “Ondermeer is men strategieën aan het bedenken en in voorkomende gevallen aan het uitstippelen hoe het rechtmatig aandeel van de koek voor het district veilig gesteld te krijgen”, zo sprak Asabina toen. Het gedrag van de multinational naar de lokale gemeenschap toe zou men wereldkundig maken.

Afspraken

Eerder deze week zei het Assembleelid in gesprek met Dagblad Suriname, dat op 24 januari er een vervolggesprek komt met de leiding van RGM. Hij verwacht dat de bespreking deze keer wel resultaten zal opleveren. Sedert deze kwestie van “verstoorde” relatie tussen RGM en de lokale gemeenschap media aandacht heeft getrokken, lijken volgens Asabina zaken wel in een bepaalde richting zich te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld het straatverlichting projekt in Brokopondo in versneld tempo weer opgepakt. Maar, natuurlijk is er nog een aantal andere issues dat de lokale gemeenschap al geruime tijd dwars zit en opgelost moet worden. In de kern gaat het erom, dat de goudmaatschappij nauwelijks of niets doet ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. In tegenstelling tot de goudovereenkomst met Newmont in het Paramakka gebied, voorziet de overeenkomst met IAmGold/RGM niet in een ontwikkelingsfonds.

Afspraken en harde toezeggingen van RGM aan de lokale gemeenschap zijn gebaseerd op een “gentlemen agreement”. Zo zouden lokale arbeiders in vaste dienst worden genomen. Ondertussen zijn drie lokale contractors bedankt, tegen alle afspraken in over “local content”. De goudmaatschappij neemt geen arbeiders meer in dienst, doch werkt met uitzendbureau’s. Er was destijds ook afgesproken, dat de goudmaatschappij bijdraagt aan het districtsfonds van Brokopondo. Het goudbedrijf heeft ook geen ontwikkelingsplan voor het district. Het traditioneel gezag en de dorpelingen in het district hebben grote moeite met de bejegening die ze krijgen van de directie en de leiding van de goudmaatschappij. Daar wil men verandering in zien, alsook de nakoming van gemaakte afspraken.

SS     

error: Kopiëren mag niet!