SoZaVo past aanvraagprocedure Basis Zorgverzekering aan

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), heeft door de Covid-19 pandemie haar werkmethode drastisch moeten omgooien voor wat betreft de dienstverlening van de afdeling Basiszorg. Om zowel de cliënten als de medewerkers van het ministerie te beschermen, was het noodzakelijk om de aanvraagprocedure voor de Basis Zorgverzekering (BaZo verzekering) aan te passen.

Door de opgedane ervaring vorig jaar omtrent de Covid-19 maatregelen rond de aanvraagprocedure, is het ministerie vanaf dit jaar, beter in staat om de dienstverlening naar kinderen (0-16 jaar) en senioren burgers (60+) te versoepelen.

Voor de BaZo verzekerden in de leeftijdsgroep 0-16 jaar en 60 jaar of ouder, geldt:

  • Bent u in het bezit van een BaZo-verzekering met als vervaldatum 31 december 2021 en u heeft uw aanvraag voor verlenging nog niet gedaan, dan dient u alsnog een aanvraag in te dienen bij één van de Basiszorg kantoren van het ministerie van SoZaVo. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvragen, voor als u nog niet in het bezit bent van een Basiszorgverzekering. U kunt dus vrijblijvend uw aanvraag doen.
  • Bent u in het bezit zijn van een BaZo-verzekering met een vervaldatum in 2022, dan kunt u voor verlenging naar de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) of naar één van de Basiszorg kantoren van het ministerie van SoZaVo.

Voor de BaZo verzekerden in de leeftijdsgroep 17- 59 jaar geldt:

  • Bent u in het bezit zijn van een BaZo-verzekering met als vervaldatum 31 december 2021 en u heeft uw aanvraag voor verlenging nog niet gedaan, dan dient u alsnog een aanvraag te doen bij één van de Basiszorg kantoren van het ministerie van SoZaVo.
  • Bent u in het bezit zijn van een BaZo-verzekering met een vervaldatum in 2022 of u wilt een nieuwe aanvraag doen omdat u nog niet in het bezit bent van een BaZo-verzekering, dan kunt u voor verlenging of nieuwe aanvraag naar één van de Basiszorg kantoren van het ministerie van SoZaVo.

Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij één van de volgende locaties:

● De Basiszorgkantoren van het ministerie van Sozavo;

● Alle SZF-kantoren;

● Of u kunt het downloaden van de website: www.basiszorg.sr

Het ministerie van SoZaVo blijft benadrukken, dat er vooral gelet dient te worden op de vervaldatum van de basiszorgverzekeringspas. Hierdoor kan de verzekeringnemer één maand van te voren, de verlengingsaanvraag doen.
Indien u uw aanvraagformulier reeds heeft gedeponeerd bij de afdeling Basiszorg van het ministerie van SoZaVo, is het raadzaam dat de belanghebbende eerst contact opneemt:

– met de afdeling Basiszorg op het nummer: +597 422-708 of

– op het verkort nummer: 134 of

– met een Whatsapp bericht welke verstuurd kan worden naar: +597 882-1343 of

– via email naar: [email protected] of

– via Facebook messenger: pagina van Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Vanuit het ministerie wordt een dringend verzoek gedaan op de cliënten om de juiste gegevens in te vullen zodat de aanvrager, bij goedkeuring, te bereiken is en/of een berichtje kan ontvangen. Voor de goedkeuring van de aanvraag is het van belang dat alle nodige documenten worden meegestuurd. Gezinnen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk gezamenlijk met hun kinderen een aanvraag te doen op hetzelfde aanvraagformulier.

Het ligt in de bedoeling om later dit jaar een commissie in te stellen die moet werken aan het verder structureren van de aanvraag voor Premie Subsidie. Het ministerie benadrukt verder, dat er geen reden tot paniek mag bestaan en dat u ten alle tijden een aanvraag kunt indienen om in aanmerking te komen voor Premie Subsidie.

Het blijft een continu proces.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

error: Kopiëren mag niet!