Gajadien: “Als ik kijk naar de economische indicatoren dan zal het beter er aan toe gaan”

Het Assembleelid, tevens fractievoorzitter van de VHP in de Assemblee, Asiskumar (Asis) Gajadien, zegt in een interview met presentator Faried Pierkhan van het programma Kal Aaj Aur Kal, over het afgelopen jaar 2021 het volgende:

“Terwijl we ons bewust zijn dat de economische situatie vrij slecht was, die zo werd aangetroffen, zijn er heel wat aanpassingsprogramma’s gedraaid, waarbij de koers losgelaten is. Bij de overheidsbestedingen met betrekking tot subsidie, zijn ook wat aanpassingen gepleegd. Dus al met al, de harde maatregelen zoals de belastingmaatregel solidariteitsheffing, heeft ervoor gezorgd dat de samenleving heel wat opofferingen moest brengen. Dat alles in rekening meenemende, denk ik toch dat de samenleving wat veerkracht heeft getoond. Natuurlijk onze dank daarvoor. Desondanks blijf ik kritisch wat 2021 betreft, dat de regering en zeker het sociaal beleid niet naar wens is verlopen. Ik denk dat daar heel wat aan schort, dat beter zou moeten gaan.”

Sociaal beleid niet naar wens verlopen

Volgens Gajadien zou de druk op de samenleving minder zwaar zijn geweest als het sociaal beleid in orde was. Hij stelt, dat er intussen zoveel systemen in de wereld bekend zijn die gebruikt worden om de mensen goed op te vangen. Er zijn volgens hem ook verschillende methoden, als er wordt gekeken naar de technologische ontwikkeling vandaag de dag. “Tegenwoordig is het zo gemakkelijk dat iedereen op de telefoon via allerlei systemen een bedrag kan krijgen, dat ze zelf kunnen besteden.” Dat zou volgens hem ervoor moeten zorgen, dat er minder corruptie is, ook zou dat erin moeten resulteren dat de bedrijvigheid op gang komt. 

Vooruitzichten 2022

“Als ik kijk naar de economische indicatoren, dan zal het er beter aan toe gaan”, zegt Gajadien. Het Assembleelid geeft te kennen, dat er recentelijk discussies zijn gevoerd met de top van de leiding van het land. “Ik blijf zeggen, dat het sociaal beleid, het sociaal vangnet, heel spoedig en goed uitgewerkt moet worden. Het moet geïmplementeerd worden, want dan alleen kan je doorgaan met de belastinghervormingen die moeten plaatsvinden. We krijgen al in juli bijvoorbeeld de introductie van BTW.  Een andere zaak die zeker van belang is, is rechtszekerheid voor de samenleving creëren.” 

Vervolgens geeft Gajadien verder in het interview aan, dat de samenleving al heel lang sukkelt met Bazo-kaarten. Degene die het hard nodig hebben, kunnen niet direct in aanmerking hiervoor komen. Hij heeft de president weer aandacht gevraagd hiervoor. 

Investeringen

Gajadien laat weten, dat hij deze week een discussie heeft gevoerd met de Centrale Bank van Suriname. “We moeten een economische en stabiele situatie creëren. Daarvoor hebben we ingeroepen het programma van het IMF. Ter ondersteuning is de IDB erbij gekomen. Hopelijk dat de Wereldbank ook zo snel mogelijk inkomt.” Gajadien laat ook weten dat hij zijn kritische kanttekeningen heeft laten horen. “Wil je binnenlandse investeringen hebben, dan moet het bankwezen daarop ingespeeld zijn.” Aan de andere kant zal er gekeken moeten worden naar de rentepolitiek die men toepast. Daarbij is er sprake van een vrij hoge rente, dat niet bevorderlijk is voor investeringen in de productie.

Volgens het Assembleelid heeft Suriname zeer hoge inflaties gekend, “maar we hebben nooit een positieve reële rente gehad, waarbij je rente aan de hand van de inflatie wordt bepaald.” Men moet volgens hem geen formules gaan toepassen, die zelfs niet in andere landen worden toegepast. Hij zegt verder: “Daarom hebben we onze kanttekeningen geplaatst en gevraagd dat het beleid, ook met het IMF en met de Centrale Bank, aangepast wordt. Want het kan niet zo doorgaan, omdat de binnenlandse markt anders geen ontwikkeling zal krijgen.”

Gajadien zegt tot slot, dat hij de samenleving wil oproepen om ervoor te werken, dat regelgeving en andere zaken in het land verbeterd kunnen worden. “We zullen aan de bel trekken, zodat business doen alleen maar gemakkelijker en eenvoudiger wordt voor onze mensen. En ik ben ervan overtuigd dat het beter zal worden als ik naar de indicatoren kijk.”

Bekijk via deze link het gehele interview met de heer Gajadien: https://www.youtube.com/watch?v=9SbyA7nzDJo.

SK

error: Kopiëren mag niet!