BEP wenst sterk en eerlijk leiderschap voor dit nieuwe jaar 2022

Traditiegetrouw, wenst de politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek, BEP, de totale Surinaamse natie het beste toe in het nieuw aangevangen jaar 2022.

Vanwege het feit dat wij als natie ons helaas nog steeds in diverse crises bevinden, zal het beste voor land en volk dit jaar slechts gerealiseerd kunnen worden als de individuele burgers naast de regering kunnen staan om samen de schouders onder het vele werk te zetten.

Als Surinamers, de regering, de Nationale Assemblee, de rechterlijke macht en de media kunnen vertrouwen dat hun met mensenrechten onderbouwde gerechtvaardigde streven naar welzijn, naar beste inzet en vermogen door de officiele machthebbers wordt ondersteund. Het gaat om niets anders dan de ontwikkeling en vooruitgang van ons mooi vruchtbaar land met rijke bodemschatten, door de ontwikkeling en vooruitgang van onze individuele burgers en hun gezinnen en organisaties en gemeenschappen die door de regering worden gefaciliteerd om precies dat doel van ontwikkeling en vooruitgang te bereiken en daaruit voortvloeiende welzijn voor ieder lid van onze geliefde natie.

De regering speelt dus een hoofdrol in het realiseren van de beste nieuwjaarswensen van de mensen, door een consistent en consequent gelijkheidsbeleid waaronder de mensen in vrede kunnen leven en werken en ook arbeiden aan zichzelf en hun naasten ter meerdere glorie van ons allen en dus ook van ons dierbaar thuisland Mama Sranan.

De BEP denkt hierbij aan de waardevolle lessons learned in de 46 jaren van onze prestigieuze politieke zelfstandigheid die werd verkregen op 25 november l975 en werd bekrachtigd op 4 december van hetzelfde jaar door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die Suriname toeliet als l44ste lidstaat. Met name de lessen zoals Good governance en het nastreven van best practices in corruptievrij beleid en bestuur. Ook de nodige transparantie en dus ook eerlijke communicatie speelt hierbij een rol. Alsmede decentralisatie oftewel machtsdeling op basis van kennis en innovatie en moderne statistieken.

De integriteit in het behouden en bewaken en verdedigen van normen en waarden is uiteraard essentieel vereist bij zowel de hoge als lage bestuurders, beleidsmakers en machthebbers, in zowel het publieke als private domein. Integriteit is onontbeerlijk om onze samenleving en onze natuur te beschermen tegen het verval van normen en waarden en de vele soorten criminaliteit die daaruit voortkomen en waar het volk nodeloos onder moet lijden, terwijl de crises niet worden opgelost, al krijgen we nog zoveel geld van bv. IMF, Wereldbank, IDB en of bevriende naties.

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek kijkt voor 2022 dan ook uit naar onvervalste, sterk en eerlijk leiderschap in onze boeiende natie,

BEP MEDIA COMMISSIE.

error: Kopiëren mag niet!