Bad leaders create bad followers

Elke burger hoort zich aan de wet te houden, anders wordt het land een puinhoop. Het is steeds meer te zien dat een bepaalde bevolkingsgroep zich niet aan die wetten houdt. Ze hebben een houding van, ‘wij doen wat we willen, we staan boven de wet.’ De basis voor dit gedrag is gelegd door hun leider. Als de leider keer op keer met zijn gedrag laat zien dat hij boven de wet staat, moeten we niet verbaasd zijn dat zijn aanhangers zijn voorbeeld volgen. Zien doen, laat doen. Vaak hebben zulke leiders niet door dat ze een verkeerd signaal afgeven. Ze weten   gewoon niet beter. Men probeert ze vaak te corrigeren en het ligt geheel aan hen of ze correcties willen accepteren of dat onfatsoenlijke gedrag willen voortzetten. Bad behavior only continues for those who allow it

Voor alles is er een eerste keer. Elke politicus weet dat hij geen leidinggevende functie kan vervullen, als hij een crimineel verleden heeft, toch heeft deze man de functie van vp opgeëist. En omdat er hiertegen niet werd geprotesteerd, was dit voor hem een stimulans om dit moreel verlagend gedrag voort te zetten. Hij pakte de post van NPS af en weer protesteerde niemand. Diezelfde leider riep: “ik doe wat ik wil, ik draai de benoemingen niet terug” en hier kwam hij weer mee weg. Hij strooit te pas en te onpas met geld en luistert niet als hem erop wordt gewezen dat dit gedrag beledigend en niet correct is. Hij kijkt stoïcijns toe als een medemens wordt mishandeld door zijn beveiligers. De voorvallen van onfatsoenlijk gedrag, blijven zich opstapelen. Deze man denkt dat zijn hoge functie hem boven de wet plaatst en daarmee maakt hij veel kapot. Wat hij maar niet kan begrijpen, is dat elke keer als hij iets in onze samenleving kapot maakt, hij daarmee ook steeds een stukje van zichzelf kapot maakt. Wij mensen vormen namelijk onze samenleving en onze samenleving vormt ons.

Zijn mensen concluderen uit zijn gedrag dat hij echt boven de wet staat en dat sterkt hen in het idee dat zij zich ook niet aan de wet hoeven te houden. Dat bewees het recente voorval over de mishandeling van een autobestuurder door een groep jongeren. Ze wachtten de komst van de politie niet af maar namen het recht in eigen hand. Nog een recent voorbeeld is het feestgedrag op oudjaar te Moengo. Ondanks het verbod op feesten, is er niet alleen toch gefeest maar ook weer met geld gestrooid. Het is alsof Moengo wordt gezien als een stad apart met eigen wetten. Waar dat geld vandaan komt, is nog steeds een raadsel. Er gaan geruchten dat het zwart geld is dat op zo’n manier wordt witgewassen. Zorgwekkend was het onfatsoenlijke gedrag van de groep, dat getuigde van gebrek aan opvoeding. Men zegt steeds dat de Surinamers hun waarden en normen kwijt zijn en geen moraal meer hebben. Ik besef echter steeds meer dat er met deze uitspraak wordt gegeneraliseerd. Het zijn niet alle Surinamers die zich misdragen. Het is slechts een bepaalde groep die continu laat zien moreel arm te zijn. En die kleine groep drukt een negatief stempel op het hele volk. Manners and politeness will never become old-fashioned.

Het journaal laat geregeld zien dat mensen die in hetzelfde land wonen elkaar bevechten omdat ze een bepaald persoon niet als leider willen. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen. Nu ik dit in Suriname zelf ervaar, kan ik het heel goed begrijpen. Als zo’n man ooit de macht in handen krijgt, zal Suriname verzuipen in wetteloosheid, dictatuur en moreel verval. Er zal rassenstrijd zijn, omdat een bepaalde groep zal worden bevoordeeld.

Natuurlijk zijn er verschillende meningen in de samenleving te horen over al die negatieve gebeurtenissen op oudjaar. De een vindt dat de minister van justitie slap is, dat de politie in Marowijne niet heeft opgetreden, een ander zegt dat het volk ook eigen verantwoordelijkheid moet dragen en weer een ander legt de schuld bij de politiek, de DNA moet hier harder tegen protesteren. Een ding dat beslist moet gebeuren, is dat de verantwoordelijken moeten worden ontslagen. Achteraf houdt men zich bezig met de schuldvraag, straffen en boetes. Dat is te laat. Men had de rellen kunnen verwachten en van tevoren een goede planning moeten maken om dit te voorkomen of keihard neer te slaan. In Nederland heeft men geld, materieel en manschappen om ongeregeldheden neer te slaan. In Suriname is er geen extra geld en zijn er ook niet genoeg manschappen en materieel. En dan zitten we nog opgescheept met een politie die protesteert om zich in zulke incidentele gevallen extra in te zetten.

De voorvallen laten steeds meer zien datéén bepaalde groep Suriname in zijn greep heeft en moreel laat afglijden. Een fatsoenlijk land dat zijn fatsoen verliest, zal het zwaar krijgen als hij dat fatsoen weer terug wil winnen. Ik heb nooit gedacht dat ons mooie land zo in verval zou geraken. Het is hemel schreiend.

Een hoge positie die wordt vervuild door gebrek aan moraal, is het gif dat Suriname van positieve deugden laat uitdrogen.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!