Voorzitter Politiebond: “Technocraat Prade slachtoffer van politieke hetze”

In een gepeperde brief aan president Chandrikapersad Santokhi laat de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Mielando Atompai, namens zijn bestuur, weten dat de uit zijn functie ontheven Korpschef Roberto Prade, een ‘technocraat’ volgens de voorzitter, “slachtoffer is geworden van een politieke hetze”. De bond wil op korte termijn door de president worden uitgenodigd voor een gesprek. Of de nu verzonden gepeperde brief een constructieve opening biedt voor een gesprek is de vraag…..

In de brief wordt uitgebreid ingegaan op welke ‘prestaties’ Prade zou hebben geleverd en op de wijze waarop de regering hem zou hebben bejegend. “Vanaf het begin heeft u (lees: president Santokhi) geen geheim ervan gemaakt af te willen komen van Prade. Echter hebt u geen enkel steekhoudend argument daarvoor weten aan te halen. Integendeel, heeft uw regering, in haar streven om Prade te bevlekken, zelf cruciale blunders gemaakt die de politiezorg naar het laagste niveau in het bestaan van de politieorganisatie hebben gebracht.”

“Geen politieke intriges in het korps”

De brief staat bol van verwijten en vingerwijzingen en toch wil de bond op korte termijn door de president worden uitgenodigd voor een bespreking met de regering. “Ook delen wij u mede dat wij geen politieke intriges zullen toestaan in het korps, en dat wij het functioneren van ons korps vrij willen houden van dergelijke handelingen.” Atompai sluit zijn loftuitingen richting Prade en kritiek op de regering af, met de woorden “Met de beleefde groeten”. 

In de brief schrijft Atompai onder meer: “Ik deel u hierbij mee dat de Surinaamse Politiebond zich niet kan terugvinden in deze beslissing. Dit, omdat diverse personele vraagstukken, die jarenlang waren blijven liggen zijn door interventie van Prade opgelost. Bovendien is onder leiding van hoofdcommissaris Prade de criminaliteit ten opzichte van het vorig jaar juist gedaald. Prade is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk geweest voor het nog kunnen bieden van politiezorg aan de samenleving, dit zonder enige ondersteuning van de politiek en de regering, die nu om zijn hoofd vragen. Lang voordat, en ook na het aantreden van uw regering heeft Prade het Korps draaiende weten te houden zonder dat er vanuit de politiek geld en middelen werden vrijgemaakt voor de organisatie.”

“Pijnpunten bond door Santokhi en regering in de wind geslagen”

Volgens de voorzitter van de Politiebond heeft president Santokhi in casu de regering “ervoor gekozen de pijnpunten van de bond in de wind te slaan en geen werk van gemaakt de communicatie tussen de vakvereniging en de minister van Justitie en Politie optimaal te doen verlopen”. “Integendeel hebt u dezelfde houding van uw minister aan de dag gelegd door botweg niet te reageren op brieven van de bond d.d. 19 nov. 2021 en 15 dec. 2021. Waarom u ineens wel zo voortvarend bent om de korpschef te ontheffen laat zich makkelijk raden. Hij past niet in uw straatje. “

Atompai neemt ook meteen van de gelegenheid gebruik om de president er fijntjes op te wijzen, dat het onmogelijk is voor het korps optimaal te kunnen functioneren zonder gedegen materiaal en materieel. “U heeft niets aan die problemen gedaan. Dat politiebureaus zonder voertuigen zitten, dat politieambtenaren geen schoeisel en kleding kunnen betrekken bij de intendance, dat politiebureaus in stad en district, maar ook detachementen, eruit zien als ruïnes, zijn de grootste oorzaken voor het niet kunnen leveren van optimale politiezorg. Die zaken zijn heus niet aan Prade te wijten, maar aan de politieke onwil om te investeren in het korps.”

“Het is Prade onmogelijk gemaakt optimaal te kunnen functioneren”

Voor de SPB komt het er, aldus de voorzitter, op neer “dat de technocraat Prade het slachtoffer is geworden van een politieke hetze, en dat zijn vervanging louter bedoeld is om een politieke vertrouweling met de leiding te belasten. Aan een dergelijke benoeming zal de SPB onder geen beding meewerken. Het wordt tijd dat de politiek de hand in eigen boezem gaat steken en mans genoeg is om te erkennen dat zij de hoofdverantwoordelijke is voor tal van zaken die misgaan in het korps. Het is heel makkelijk om de schuld in de schoenen te schuiven van de korpschef Prade, terwijl het overduidelijk is dat het hem vanaf het begin van uw ambtsperiode onmogelijk is gemaakt optimaal te kunnen functioneren.”

“Indien u van mening bent dat Prade vervangen moet worden, wil de SPB dat graag onderbouwd zien met feiten die dit besluit rechtvaardigen. Hiertoe vragen wij u ons op kort termijn uit te nodigen voor een bespreking met de regering.” 

PK

error: Kopiëren mag niet!