Richard Kalloe: “Het zal dit jaar niet beter zijn”

“Chan moet zijn kabinet gaan reshuffelen”

Volgens Richard Kalloe, ingenieur en landbouwconsulent, zal het, in tegenstelling tot hetgeen onlangs president Chandrikapersad Santokhi zei, dit jaar niet beter gaan. Ook vindt Kalloe, dat Santokhi nu echt zijn kabinet moet gaan reshuffelen. “Hij moet meer richting een zakenkabinet gaan en daarvoor moet hij zonder meer gaan saneren in zijn kabinet”, aldus Kalloe in gesprek met presentator Faried Pierkhan van het programma Kal Aaj Aur Kal. Klik op de link om het complege gesprek te zien: https://www.youtube.com/watch?v=ybZMr3ZziAg.

Kalloe ging uitgebreid in op de financieel-economische situatie van het land. En volgens hem is “ons probleem samen te vatten in een zin: we hebben een tekort aan investeringen in de verdiencapaciteit. We investeren voor circa 2 miljard aan Amerikaanse dollar en wij verdienen legaal ongeveer 450 miljoen Amerikaanse dollar. Dus, er is een tekort van bijna 1.5 miljard en dat tekort wordt opgevuld door de particuliere sector, in het bijzonder de illegale particuliere sector. En dat wil zeggen dat wij ons investeringsniveau in de deviezen verdiencapaciteit moeten opvoeren. En, dat gaat niet zo makkelijk.”

“Speciale ontwikkelings- en investeringsinstituten”

“In een ontwikkelingsland waar de particuliere sector niet zo sterk is en niet beschikt over de capaciteit om vooral technologische projecten uit te voeren, omdat eigenlijk als je wilt exporteren, dan moet je kunnen concurreren, dan moet je concurrentiekracht hebben en dat betekent dat een heleboel machines niet worden gemaakt voor kleine landen zoals Suriname met een kleine markt. Dus, je moet naar de exportmarkt. En onze ondernemers zijn nou niet zo sterk, dat ze een technologisch project kunnen uitvoeren. Dus, er moeten speciale instituten komen, ontwikkelings- en investeringsinstituten om de ondernemers te helpen daarin. Elk land beschikt daar over. Ik bedoel, China heeft de grootste ontwikkelingsbank ter wereld, de Development Bank of China. Wij moeten dat doen. En als we dat doen dan moeten we een investeringsinstituut opzetten. Niet wat nu gemaakt is, dat zogenaamde Ontwikkelingsplan, en ik heb mijn commentaar daarop al gegeven in Dagblad Suriname, het deugt niet.”

Kalloe is de mening toegedaan dat er nu echt een investingsplan moet komen, “geënt eigenlijk op de capaciteit van Suriname”. “En, dat betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat we kunnen concurreren. Dus, de utiliteiten zoals telefoon, telecommunicatie, de prijs van energie, de prijs van water, de infrastructuur, die moeten concurrerend gemaakt worden. Dat wil dus zeggen, we moeten Staatsolie doorlichten, we moeten EBS doorlichten, we moeten Telesur doorlichten en tarieven waarmee je kunt concurreren zoals Trinidad dat gedaan heeft, 3 dollarcent per kilowattuur voor investeringen. Daarom is Trinidad een powerhouse geworden voor wat betreft industriële ontwikkeling. Dat zullen wij ook moeten doen. Zo’n programma betekent, dat je het zult moeten uitzetten voor een aantal jaren, maar voor het eerste jaar betekent dat dus dat je institutionele herstructurering gaat doen. Je gaat organisaties opzetten, instituten opzetten. Je gaat mensen moeten opleiden om feasibility studies te moeten maken op een niveau van de Europese investeringsbank van de Wereldbank. Omdat, nu je met het IMF in zee gaat dat betekent dat, dat je ontwikkelingsfinanciering makkelijk kunt krijgen via de Wereldbank en de IDB tegen een heel lage rente. En, dan moet je ervoor zorgen dat je concessionele leningen krijg van de Wereldbank en de IDB. Dan moet je je eigen programma maken, voor de korte termijn dat is belangrijk.” 

“Snelverdieners mijnbouw- en rijstsector”

Kalloe: “Snelverdieners in Suriname dat zijn twee sectoren, dat zijn de mijnbouwsector en dat is de rijstsector. De rijstsector kan binnen zes maanden haar capaciteit verdubbelen. Het areaal is ongeveer 60.000 hectare en wij planten nu maar de helft, circa 30.000 hectare. Dus we kunnen door goed beleid 60.000 hectare gaan planten en dan kunnen we wel de graanschuur worden van het Caribisch gebied, omdat voedsel duurder gaat worden de komende tijd, alleen al door het klimaatprobleem.”

Op de vraag van de heer Pierkhan, of Kalloe net als de president vindt dat 2022 een beter jaar wordt en wat Kalloe’s vooruitzichten voor dit jaar zijn, antwoordt hij: “Het wordt geen beter jaar, omdat wij in feite nu pas met een hervormingsprogramma beginnen. Je gaat pas de voordelen zien als het beter wordt, als er investeringen komen, maar investeringen gaan pas komen als in feite die institutionele voorzieningen gemaakt zijn. Je moet dus een ontwikkelingsinstituut en een investeringsinstituut hebben. Je hebt die plannen kant en klaar om te gaan investeren, maar ze moeten nog geschreven worden, die feasibility studies moeten nog gemaakt worden, de industrieparken moeten nog aangelegd worden. Dus, het zal dit jaar niet beter zijn.”  

“Alleen via het IMF gaan we koopkracht versterking krijgen”

Wat er volgens Kalloe wel gaat gebeuren is,”dat je met hulp van het IMF voor verlichting kunt zorgen voor wat betreft koopkracht. Als je dit jaar die fundamenten gelegd hebt, dan kun je volgend jaar en de daarop volgende jaren gaan oogsten. Want dan kun je investeren en als er investeringen komen, dan wil dat zeggen dat er werkgelegenheid komt, hoogwaardige werkgelegenheid, en dan kunnen mensen een beter inkomen verwerven.  Alleen via de mogelijkheid van het IMF gaan we koopkracht versterking krijgen, ook omdat het IMF dat voorzien heeft. Het IMF weet dat haar maatregelen ervoor gaan zorgen dat de koopkracht verbeterd wordt.”

Reshuffelen en zakenkabinet

“De verdiencapaciteit gaat pas in 2023 omhoog kunnen gaan”, zegt Kalloe. “Al ga je dit jaar investeren in manufacturing, dat kan heel snel gebeuren, de rijstsector, met manufacturing, is de enige die dat kan realiseren. Maar, dan moet je heel snel je voorzieningen in orde hebben. Op dit moment is Chan nog niet zo ver, zie ik, om dat te doen. Hij moet zijn kabinet echt gaan reshuffelen, en meer richting een zakenkabinet gaan en daarvoor moet hij zonder meer gaan saneren in zijn kabinet.”

“Ga je niet presteren nu IMF is binnengehaald, dan ga je down the drain”

Tot slot van het interview gaat Kalloe in op de situatie binnen de burelen van de regering. Volgens Kalloe heeft president Chandrikapersad Santokhi “te veel tegenwerking van met name de ABOP die een eigen beleid voert, en dat kan niet”. “Alle strategische parastatalen vallen onder de ABOP. Je kan het land niet ontwikkelen zonder die parastatalen. Dat zijn technische, economische en juridische monopolies. Dus, die moet je onder controle brengen. En als Chan dat niet doet…. laat mij een ding duidelijk maken, als hij dat niet doet, dan gaat hij afgaan, want dit jaar is een cruciaal jaar. Als je niet gaat presteren nu je het IMF hebt binnengehaald, dan ga je down the drain. Een voortsukkelend IMF-programma brengt alleen maar ellende met zich mee. “

PK

error: Kopiëren mag niet!