Rijkdom van generatie op generatie bij Afro Surinamers

Generational Wealth is de rijkdom die van generatie op generatie overgaat. Afgelopen zondag werd er een online sessie gehouden waarin stilgestaan werd bij de vraag wat Generational Wealth precies is en hoe dit kan worden bereikt. De bewustwording binnen de doelgroep van de ‘Beweging voor Zwarte Vooruitgang’, de Afro Surinamers, staat nog in de kinderschoenen. Vandaar dat de organisatie hard werkt aan het bespreekbaar maken van de achterstanden op dit gebied.

Bezittingen overdragen aan de volgende generatie betreffen niet per definitie materiële goederen, zoals auto’s, huizen en geld, ook vaardigheden en kennis waarover iemand beschikt, zijn overdraagbaar. “Wie een vak beheerst kan deze kennis op zijn of haar kinderen of kleinkinderen overbrengen”, laat bestuurslid Eline Graanoogst weten.

“De kans is groot dat een succesvolle musicus dit erfgoed wil overdragen binnen de familie, zodat een van de leden hiermee verder gaat.”

Naast vaardigheden speelt het immateriële een rol van betekenis. Graanoogst noemt de waarden en normen die kunnen worden overgenomen, de ontwikkeling van sociale vaardigheden, de ontwikkeling van het inlevingsvermogen in een ander en de omgang met mensen. “Hoe ga je met de mensen in je buurt om? Dit zijn allemaal zaken die het leven van de mens rijker maken.” Zij benadrukt, dat rijkdom meer behelst dan alleen maar materiële zaken en verduidelijkt dat de immateriële en spirituele rijkdom ook een rol van betekenis spelen in de overdracht. Dit leidt ertoe dat niet alleen de volgende generatie maar de hele wereld er profijt van heeft.   

Moeilijke omstandigheden

Graanoogst neemt het voorbeeld van een prostituee met 3 tot 4 kinderen die werkt aan lotsverbetering voor haar kinderen. “Je wilt dat je kinderen in een andere situatie terechtkomen. Ouders in moeilijke omstandigheden willen dat hun kinderen het beter hebben.” Het is om deze reden dat ouders hun kinderen naar school sturen om een MULO, HAVO of universitaire diploma te kunnen halen. Op deze manier leveren ouders in moeilijke omstandigheden een bijdrage voor een positieve wending van het leven van hun kinderen.

Graanoogst verwijst ook naar de dienstvrouwen en de wasvrouwen in het verleden, die door hard werken ervoor hebben gezorgd dat het goed is gekomen met hun kinderen door de investeringen die zij gepleegd hebben. De ‘mindset’ dat de volgende generatie het beter gaat doen dan de vorige is mede bepalend voor het bereiken van generational wealth.

RB  

error: Kopiëren mag niet!