Defensie-minister Mathoera: “Strafrechtelijk onderzoek naar wapens gaande”

‘Niet aan mij om mededelingen te doen’

Defensie-minister Krishna Mathoera geeft desgevraagd tegenover Dagblad Suriname te kennen, dat er momenteel een strafrechtelijk onderzoek gaande is met betrekking tot de gestolen en gevonden wapens. “Het is niet aan mij om daarover mededelingen te doen”, stelt de bewindsvrouwe tegenover de redactie.

Wapens bij Cultuurtuin

Eerder zei Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, dat hij het heel vreemd vindt dat er wapens gevonden zijn bij de Cultuurtuinlaan. “Maar, ik heb de ministers van Defensie of BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) niet gehoord. Wij willen uitleg van de minister”, sprak Brunswijk in een televisieprogramma. Hij vervolgde met de woorden: “De minister van Justitie en Politie moet dit laten uitzoeken. Als hij middelen nodig heeft moet hij die krijgen. Dit moet tot de bodem onderzocht worden.”

Wapenvondst

Op 25 juni maakte VHP-parlementariër Mahinder Jogi in het parlement bekend, dat wapens gestolen waren uit de wapenkamer thuis bij ex-president Desi Bouterse. Daarop volgde een hoop gebeurtenissen die de samenleving flink geschud hebben. Desi Bouterse heeft tegenover de politie verklaard dat hij vermoedt dat de diefstal van wapens in de wapenkamer van hem vermoedelijk door zijn kleinzoon Walter Bouterse was gepleegd.

Eind augustus hield Bouterse een persconferentie. Hij onthulde toen, dat zijn kleinzoon Walter Bouterse, die zelfmoord had gepleegd, samen met zijn comparanten wapens uit de wapenkamer in de woning van op Bouterse had gestolen. De voormalige president stelde dat de onderwereld zich georganiseerd heeft en bereid is de gestolen wapens terug te geven. Deze wapens behoren het Nationaal Leger toe. Maar, vanuit de regering en het Leger zijn er volgens hem geen stappen ondernomen. De onderwereld heeft besloten de wapens terug te geven, maar onder voorwaarden. “Men wil blijkbaar de wapens niet terug”, stelde Bouterse. Volgens hem worden er links, rechts mensen opgepakt. Maar, het lijkt alsof zij willen doen overkomen alsof Bouterse of de NDP betrokken zijn. Bouterse stelde ook, dat men in het ‘veld’ weet bij welke groep de wapens liggen.

Intern onderzoek NL

Bij de overdracht had noch de ex-minister van Defensie, noch de bevelhebber van het Nationaal Leger, een woord gerept over de wapens die in een speciaal wapendepot waren bij ex-president Desi Bouterse. Dus het was een verrassing. Dit stelde minister Mathoera begin september op een persconferentie. “Als Bouterse het meent, dan moet hij de informatie die hij heeft delen met het Openbaar Ministerie.” Minister Mathoera benadrukte, dat behalve het onafhankelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) er intern heel veel werk is verzet. “Wij hadden een werkgroep geïnstalleerd die inmiddels een uitgebreid rapport heeft gepresenteerd met alle wettelijke regels en procedures met betrekking tot leger wapens en attributen”, aldus de bewindsvrouwe. De leiding van het departement is na een veelomvattende discussie tot de conclusie gekomen, dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn binnen de huidige wetgeving. Er is een strenge inspectie geweest bij alle diensten en afdelingen waar er wapens zijn.

SAM

error: Kopiëren mag niet!