Augiasstal: ordeprobleem van Suriname groter geworden

Er is vanuit de huidige coalitie heel vaak kritiek geuit op de NDP, met name op het stuk van het handhaven van wet en recht. Er werd direct op de keel van de NDP gesprongen als leden van de coalitie zich niet hadden gedragen. Maar wat wij nu zien slaat alles.  We hebben het dan over een meneer die door de Abop gemaakt is tot directeur van een belangrijke rechtspersoon wanneer het gaat om de beoefening en de bevordering van de sport. Wanneer men het vertrouwen krijgt om tot directeur te worden benoemd, puur vanwege het lidmaatschap en de activiteiten in de partij, dan is men een vooraanstaand lid van de partij. Wij hebben van meet af aan geweten dat de meneer de capaciteiten in alle opzichten mist om directeur te zijn van een grote sporthal als de NIS. Deze sporthal heeft niet alleen een sport- maar ook een sociale functie. Dat betekent dat men veel in conclaaf zal moeten zijn met cliënten en stakeholders. We hebben het niet over louter communiceren, maar in conclaaf en dialoog zijn, met partners en cliënten met een verschillend karakter. En dat vereist een brede levenservaring, communicatieve vaardigheden, management skills en vooral minimaal een hbo werk- en denkniveau. De Abop heeft de zaak zwaar onderschat en eigenlijk heeft men het belang van NIS en daarmee de sport te grabbel gegooid. Maar wanneer men een vooraanstaand lid is van een grote coalitiepartij, dan behoort men voorbeeldig gedrag te vertonen en in elk geval dient men niet openlijk de instructies van de bevoegde autoriteiten en zeker van Justitie en Politie te negeren. We schrijven dit naar aanleiding van een verklaring die de meneer gegeven heeft naar aanleiding van een grote maas spreading event die de meneer heeft gegeven in Moengo waar maar liefst 2.000 mensen zonder mondkap en social distance urenlang hebben gefeest. Daarmee is het bewijs weer geleverd dat de huidige coalitievorming enkele onverantwoordelijke regeerders en op dat stuk ook misbaksels heeft opgeleverd. Dit vooraanstaand lid van de Abop heeft de openbare volksgezondheid in gevaar gebracht. Eigenlijk moet de man in verband met poging doodslag met voorwaardelijke opzet worden vervolgd. Verder moet de politie niet nalaten om de man een boete op te leggen. Met de verklaring die de meneer in Starnieuws heeft gegeven diskwalificeert hij zich als leider en vooraanstaand lid van een regeringspartij. Zijn verklaring komt erop neer dat hij stress had, omdat hij geen geld heeft gehad om NIS te rehabiliteren. En dit zijn de soort mensen die aan het roer van het land zijn, terwijl de capabele en geschoolde mensen aan de kant staan, kijken en op den duur hun boeltje pakken en vertrekken. Geen enkel weldenkend minister van Financien zal geld ‘geven’ om NIS zogenaamd te rehabiliteren, zonder dat er een goede verantwoording en een openbare aanbesteding is gehouden om het project uit te voeren. Ook moet de rehabilitatie op de begroting van het ministerie van ROS staan. We hebben een openbare aanbesteding gemist. We betwijfelen ook dat de meneer een degelijk projectdossier heeft geschreven om de zaak uit te voeren. We schrijven ‘geschreven’ omdat een directeur van een organisatie de hoofdschrijvers zijn van projectdossiers. Men doet het zelf, of men laat het doen, maar dan is men wel in staat om het dossier te lezen, te boordelen op geschiktheid en het document verder aan te vullen. Dus men heeft gelijk dat men niet zo geld in een plastic zak aan de meneer heeft gegeven. ‘A naai woko so denn dey disi’, zouden we zeggen. Op het financiele vlak is er een chaos aangetroffen en mensen willen door zo geld te krijgen die chaos voortzetten. De minister van Financien moet daaraan nooit meewerken, hij is bezig om een zeer goede job te doen om de financieel-monetaire rommel van de vorige regering op te ruimen. De stress die hij heeft gehad, heeft hij zelf veroorzaakt en met zijn kennis en kunde zal die stress niet overgaan als directeur. Het degelijk runnen van NIS is niet te vergelijken met het runnen van een ongedisciplineerde voetbalclub, het geven van een party of het houden van een voetbalhappening. De managementvaardigheden van een NIS-directeur zijn van een heel ander kaliber. Dus de meneer is dan met een illegale party gaan ‘ontstressen’. Maar is hij de enige die stress heeft in het land? Zegt deze meneer dat iedereen die stress heeft, zich mag overgeven aan illegale handelingen?      Ook de verklaring dat anderen gewoon feesten gaat gewoon niet op. Het is zo dat er hier end aar feesten zijn gehouden, daarover hebben we hier bijna wekelijks geschreven. Maar degenen die de leiding hebben in het land moeten het voorbeeld blijven geven en andere aansporen om niet in de fout te gaan. In een land waar burgers de neiging hebben door rood te rijden, kan het niet zo zijn dat de leiders dan ook vanwege stress door rood rijden, omdat anderen het ook doen. Dat is dus foute boel. Bovendien: waar zijn er feesten gegeven met 500 mensen, laat staan 1.000 en 2.000? Op welk feest hebben 22 bands opgetreden? Maar, dit alles is niet zomaar. Het feest is uitgebreid met een flyer gepromoot. Men heeft duidelijk aangegeven dat men boven de wet staat en het gezag in het land niet erkent en respecteert. Een aantal mensen in het land leeft inderdaad boven de wet. Zelfs sorry zeggen doen ze niet, omdat ze dan in de ogen van de achterban een mietje zouden zijn. We zien dat in het geval van Jason Pinas. En we hebben dat recent weer gezien met het feest van Moengo. Er zijn mensen binnen de Abop in de hogere echelons die boven de wet staan. Ze mogen burgers molesteren en slaan en ook intimideren. Er heerst in Suriname straffeloosheid voor een deel van de leiders. Dat was in de periode van de ‘ondisciplinaire NDP’ niet het geval in deze mate. En daarom hebben we gezegd dat de president met een team wel in staat is geweest om de neerwaartse monetair-financiële spiraal tot staan te brengen. Maar de grootte uitdaging is in 2022 en daarna om iedereen onder wet en recht te brengen.  

error: Kopiëren mag niet!